زن حق وکالت طلاق دارد؛ ولی ندارد !

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زن حق وکالت طلاق دارد؛ ولی ندارد !

[=&amp] با سلام[/]

[=&amp]حق وکالت طلاق، به دو صورت است[/]

[=&amp] مشروط و محدود [/]

[=&amp]و حق وکالت مطلق [/]

[=&amp]که البته کمتر مردی حاضر میشود نوع دوم را بپذیرد.[/]

[=&amp]به هر روی[/]

[=&amp]مردی به زن خود، حق وکالت طلاق می دهد[/]

[=&amp]و بعد از عقد ، مرد زن را طلاق می دهد و دوباره رجوع می کند.[/]

[=&amp]آیا می توان گفت با طلاق دادن مرد و رجوع دوباره به زن، حق وکالت طلاق از بین می رود ؟[/]

[=&amp]این را از یک عالم دینی شنیدم که این حق از بین می رود و زن، دیگر حق وکالت طلاق ندارد[/]

[=&amp]از لحاظ شرعی حکم چگونه است ؟ [/]

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد سجاد

و طاها;692649 نوشت:
با سلام
حق وکالت طلاق، به دو صورت است
مشروط و محدود
و حق وکالت مطلق
که البته کمتر مردی حاضر میشود نوع دوم را بپذیرد.
به هر روی
مردی به زن خود، حق وکالت طلاق می دهد
و بعد از عقد ، مرد زن را طلاق می دهد و دوباره رجوع می کند.
آیا می توان گفت با طلاق دادن مرد و رجوع دوباره به زن، حق وکالت طلاق از بین می رود ؟
این را از یک عالم دینی شنیدم که این حق از بین می رود و زن، دیگر حق وکالت طلاق ندارد
از لحاظ شرعی حکم چگونه است ؟

عرض سلام و احترام و تشکر بابت سؤال

در فرض سؤال اگر منظور طلاق رجعی باشد ، با رجوع، احکام عقد قبلی باقی بوده و از جمله وکالت در طلاق هم باقی می ماند.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2 ص 347 ، استفتاء از دفتر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله شبیری زنجانی

موضوع قفل شده است