زبان دوم من و شما !!!!

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زبان دوم من و شما !!!!

سلام
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید :
و آتاکم من کل ما سالتموه
اما آیا همگان از خدا چیزی خواستند ؟ حتی کافرانی که بدو باور ندارند ؟ پس چگونه خواستند و چگونه گفتند ؟ با کدام زبان و کدام کلام ؟
خدای متعال پدیده های عالم را کلمه الله می داند . پس هر چیزی در عالم کلمه ای است و هر کلمه ای معنایی دارد . پس چه عجب باشد که خدای متعال به زبان نشستن و برخاستن و نگاه کردن و نیت کردن نیازهای ما را میشنود و آنها را پاسخ می دهد .
و اما فراتر از این آنستکه بدانیم هر فعل و عمل ما هم کلمه ای است و در این عالم معنایی دارد و هر سخنی هم پاسخی دارد . پس چه عجب که بر سر ما بیاید بلایی یا برسد به ما نعمتی که انرا به لسان دهان طلب نکردیم چه اینکه به زبان تن و جان آنها را خواستیم و جستجو نمودیم و یافتیم .
سخت است اما اندیشه در آن بد نیست .
نظر نیک شما چیست ؟
والله الموفق

حامد;402903 نوشت:
سلام
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید :
و آتاکم من کل ما سالتموه
اما آیا همگان از خدا چیزی خواستند ؟ حتی کافرانی که بدو باور ندارند ؟ پس چگونه خواستند و چگونه گفتند ؟ با کدام زبان و کدام کلام ؟
خدای متعال پدیده های عالم را کلمه الله می داند . پس هر چیزی در عالم کلمه ای است و هر کلمه ای معنایی دارد . پس چه عجب باشد که خدای متعال به زبان نشستن و برخاستن و نگاه کردن و نیت کردن نیازهای ما را میشنود و آنها را پاسخ می دهد .
و اما فراتر از این آنستکه بدانیم هر فعل و عمل ما هم کلمه ای است و در این عالم معنایی دارد و هر سخنی هم پاسخی دارد . پس چه عجب که بر سر ما بیاید بلایی یا برسد به ما نعمتی که انرا به لسان دهان طلب نکردیم چه اینکه به زبان تن و جان آنها را خواستیم و جستجو نمودیم و یافتیم .
سخت است اما اندیشه در آن بد نیست .
نظر نیک شما چیست ؟
والله الموفق

سلام

مطلب شما دعا کردن و پاسخ ان را قانونمند و با ضابطه می کند
که البته من هم به ان اعتقاد دارم
و برای همین است که هرکس با هر اعتقادی دعا کند نتیجه می گیرد
حتی لازم نیست خواسته اش را از خدا بخواهد
از هرکه بخواهد موثر است و براورده می شود

حتی بودایی با اعتقاد به مجسمه بودا شفا می گیرد

موفق باشید

بی نظیر;402921 نوشت:
مطلب شما دعا کردن و پاسخ ان را قانونمند و با ضابطه می کند
که البته من هم به ان اعتقاد دارم
و برای همین است که هرکس با هر اعتقادی دعا کند نتیجه می گیرد
حتی لازم نیست خواسته اش را از خدا بخواهد
از هرکه بخواهد موثر است و براورده می شود

حتی بودایی با اعتقاد به مجسمه بودا شفا می گیرد


سلام
ظاهرا مطلب بنده ارتباطی با نتیجه گیری شما ندارد
بنده از زبان و دعای تکوینی سخن گفتم
یعنی اینکه اعمال و رفتار ما خود کلمه و درخواست است بلکه پیام است که هستی برای پاسخ مناسب بدان به جنب و جوش میاید
والله الموفق

حامد;402931 نوشت:
بنده از زبان و دعای تکوینی سخن گفتم

سلام

کاملا بی ربط هم نیست بزرگوار
وقتی می گویید زبان و دعای تکوینی
قانون و ضابطه در بطن ان موجود است
البته متوجه مطلب شما شدم که فرمودین تمام
حرکات و اعمال ما زبان دعای ما می باشد
بنابراین گروهی با این نظر معتقدند اصولا نیازی
به دعای زبانی نیست

با تشکر

بی نظیر;402962 نوشت:
گروهی با این نظر معتقدند اصولا نیازی
به دعای زبانی نیست

سلام
زبان دعای اعمال نه اختیاری است و نه همیشه اگاهانه
اما دعای زبانی اختیاری و آگاهانه است و آثار خاص خودش را دارد
والله الموفق

حامد;402903 نوشت:
سلام
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید :
و آتاکم من کل ما سالتموه
اما آیا همگان از خدا چیزی خواستند ؟ حتی کافرانی که بدو باور ندارند ؟ پس چگونه خواستند و چگونه گفتند ؟ با کدام زبان و کدام کلام ؟
خدای متعال پدیده های عالم را کلمه الله می داند . پس هر چیزی در عالم کلمه ای است و هر کلمه ای معنایی دارد . پس چه عجب باشد که خدای متعال به زبان نشستن و برخاستن و نگاه کردن و نیت کردن نیازهای ما را میشنود و آنها را پاسخ می دهد .
و اما فراتر از این آنستکه بدانیم هر فعل و عمل ما هم کلمه ای است و در این عالم معنایی دارد و هر سخنی هم پاسخی دارد . پس چه عجب که بر سر ما بیاید بلایی یا برسد به ما نعمتی که انرا به لسان دهان طلب نکردیم چه اینکه به زبان تن و جان آنها را خواستیم و جستجو نمودیم و یافتیم .
سخت است اما اندیشه در آن بد نیست .
نظر نیک شما چیست ؟
والله الموفق

نظر من
حرکات نیک ما به سوی خداوند میتونه یه نوع عبادت محسوب بشه
اما برای خواندن خداوند خودش فرموده: ادعونی استجب لکم. اینجا منظور خداوند خواندن زبانی هست
میگه منو صدا بزنید و بخوانید و این خواندن میتونه قلبی هم باشه.

سلام
در حدیث است که دهقانان از خشکسالی به امام صادق ع شکایت بردند
حضرت فرمود درهای انبارها را بگشایید تا معلوم شود خالی است ( نقل به مضمون )
این بیان سرآلود نشان می دهد که متناسب با هر چیزی زبانی است لذا اگر خشکسالی بیاید اما دهان انبار و انبان باز نباشد
درخواستش شنیده نمیشود
والله الموفق

موضوع قفل شده است