روش من در انتخاب مرجع

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
روش من در انتخاب مرجع

سلام
من قبل ازدواج به پیروی از مادر و پدرم از آقای لنکرانی تقلید میکردم ولی بعداز فوت ایشون و بعد از ازدواجم از آقای مکارم..
آیا عوض کردن مقلدم اشتباه بوده یا اشکالی نداره؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام
من قبل ازدواج به پیروی از مادر و پدرم از آقای لنکرانی تقلید میکردم ولی بعداز فوت ایشون و بعد از ازدواجم از آقای مکارم..
آیا عوض کردن مقلدم اشتباه بوده یا اشکالی نداره؟

با سلام و احترام

اگر در آن زمان به تحقیق مادر اطمینان پیدا کردید تقلیدتان صحیح بوده است و بعد از فوت مرجع تقلید باید مرجع زنده اعلم را انتخاب نمایید و درصورتی که با تحقیق مرجع زنده را انتخاب کردید تقلیدتان صحیح است.

رساله مراجع، احکام تقلید

موضوع قفل شده است