رهن کامل منزل ؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رهن کامل منزل ؟

با سلام

پدرم خانه ای دارد که میخواهد به صورت تمام رهن به شخصی اجاره دهد ؛ ولی قبل از این کار میخواهد بداند که آیا انجام این کار، از نظر شرعی حرام است یا خیر ؟ ( اجاره دادن رهن کامل، برای شخص اجاره دهنده ( شخص مالک ) نیز حرام است ؟ )

اگر همچین کاری حرام است ، چه راهکاری از نظر شرعی برای اجاره دادن تمام رهن منزل، وجود دارد ؟

با تشکر
مرجع تقلید آیت الله خامنه ای

با نام اللهکارشناس بحث: استاد شفا

بانو;388188 نوشت:
با سلام

پدرم خانه ای دارد که میخواهد به صورت تمام رهن به شخصی اجاره دهد ؛ ولی قبل از این کار میخواهد بداند که آیا انجام این کار، از نظر شرعی حرام است یا خیر ؟ ( اجاره دادن رهن کامل، برای شخص اجاره دهنده ( شخص مالک ) نیز حرام است ؟ )

اگر همچین کاری حرام است ، چه راهکاری از نظر شرعی برای اجاره دادن تمام رهن منزل، وجود دارد ؟

با تشکر
مرجع تقلید آیت الله خامنه ای

سلام عليكم

طبق نظر رهبري :

بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: «خانه‌ام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهيد» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره(يعني بگويد به تو اين پول را قرض مي دهم به شرط اينكه خانه ات را به مدت مثلا يك سال من از آن استفاده كنم)، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجاره‌اى متعارف نيست بلکه آنچه دراين موارد صحيح است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمى‌باشد.

2-براي رهن كامل خانه طبق نظر رهبري راه شرعي متعارفي وجود ندارد.
البته اگر مثلا خانه اي كه 100ميليون قيمت دارد را بخواهند به 40 ميليون به مدت يك سال به شخصي بدهندمي تواننند او آن خانه را به آن شخص به مبلغ 40 ميليون بفروشند به شرط اينكه اگر تا سال آينده،40 ميليون را فروشنده ،به خريدار پس دادفروشنده مي تواند معا مله فروش خانه را فسخ كند.

اين كار مي شود ولي ريسكش زياد است چرا كه اگر سال آينده سر موعد مقررفروشنده 40 ميليون را تهيه نكرد تا به خريدار پس بدهد خانه مال خريدار مي شود .

منبع:استفتائات جديد،رهن
ودفتر رهبري

شفا;388839 نوشت:
سلام عليكم

طبق نظر رهبري :

بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: «خانه‌ام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهيد» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره(يعني بگويد به تو اين پول را قرض مي دهم به شرط اينكه خانه ات را به مدت مثلا يك سال من از آن استفاده كنم)، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجاره‌اى متعارف نيست بلکه آنچه دراين موارد صحيح است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمى‌باشد.


2-براي رهن كامل خانه طبق نظر رهبري راه شرعي متعارفي وجود ندارد.
البته اگر مثلا خانه اي كه 100ميليون قيمت دارد را بخواهند به 40 ميليون به مدت يك سال به شخصي بدهندمي تواننند او آن خانه را به آن شخص به مبلغ 40 ميليون بفروشند به شرط اينكه اگر تا سال آينده،40 ميليون را فروشنده ،به خريدار پس دادفروشنده مي تواند معا مله فروش خانه را فسخ كند.

اين كار مي شود ولي ريسكش زياد است چرا كه اگر سال آينده سر موعد مقررفروشنده 40 ميليون را تهيه نكرد تا به خريدار پس بدهد خانه مال خريدار مي شود .

منبع:استفتائات جديد،رهن


سلام،من متوجه راه حل نشدم،منفعت خانه چيست؟وآيا حكم ايت الله سيستانى هم در اين مسءله همين است؟

avaf74;388872 نوشت:
سلام،من متوجه راه حل نشدم،منفعت خانه چيست؟وآيا حكم ايت الله سيستانى هم در اين مسءله همين است؟

سلام عليكم

طبق نظر آيت الله سيستاني نيز به همين صورت است.
در واقع اينجا رهني اتفاق نمي افتد بلكه خريدو فروش مشروط اتفاق مي افتد كه با اين كارمقصود طرفين البته با ريسكش كه اشاره شد حاصل مي شود.

سلام عليكم

جمع بندي اين موضوع:

1-با سلام
پدرم خانه ای دارد که میخواهد به صورت تمام رهن به شخصی اجاره دهد ؛ ولی قبل از این کار میخواهد بداند که آیا انجام این کار، از نظر شرعی حرام است یا خیر ؟ ( اجاره دادن رهن کامل، برای شخص اجاره دهنده ( شخص مالک ) نیز حرام است ؟
اگر همچین کاری حرام است ، چه راهکاری از نظر شرعی برای اجاره دادن تمام رهن منزل، وجود دارد ؟
با تشکرمرجع تقلید آیت الله خامنه ای

ج:سلام عليكم
طبق نظر رهبري :

1-بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحيح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: «خانه‌ام را به اين مبلغ معيّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اينکه فلان مبلغ معيّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض‌الحسنه بدهيد» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، ولى قرض به شرط اجاره(يعني بگويد به تو اين پول را قرض مي دهم به شرط اينكه خانه ات را به مدت مثلا يك سال من از آن استفاده كنم)، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه‌اى که بطور متعارف اجاره‌اش از قرار ماهى مثلاً دويست هزار تومان است نمى‌شود بخاطر گرفتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجاره‌اى متعارف نيست بلکه آنچه دراين موارد صحيح است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقليل داد، و از همين جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (يعنى در قبال دريافت قرض، هيچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) نيز صحيح نمى‌باشد.1

2-براي رهن كامل خانه طبق نظر رهبري راه شرعي متعارفي وجود ندارد.
البته اگر مثلا خانه اي كه 100ميليون قيمت دارد را بخواهند به 40 ميليون به مدت يك سال به شخصي بدهندمي تواننند او آن خانه را به آن شخص به مبلغ 40 ميليون بفروشند به شرط اينكه اگر تا سال آينده،40 ميليون را فروشنده ،به خريدار پس دادفروشنده مي تواند معا مله فروش خانه را فسخ كند.2
اين كار مي شود ولي ريسكش زياد است چرا كه اگر سال آينده سر موعد مقررفروشنده 40 ميليون را تهيه نكرد تا به خريدار پس بدهد خانه مال خريدار مي شود .

2-سلام،من متوجه راه حل نشدم،منفعت خانه چيست؟وآيا حكم ايت الله سيستانى هم در اين مسءله همين است؟

ج:سلام عليكم
طبق نظر آيت الله سيستاني نيز به همين صورت است.
در واقع اينجا رهني اتفاق نمي افتد بلكه خريدو فروش واقعي مشروط اتفاق مي افتد كه با اين كارمقصود طرفين البته با ريسكش كه اشاره شد حاصل مي شود.
3

منبع:1-استفتائات جديد،واژه اجاره به شرط قرض
2-استفتاء ازدفتر رهبري،قم
3-دفتر آيت الله سيستاني ،قم

موضوع قفل شده است