رابطه زن و بهشت ؟؟؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
رابطه زن و بهشت ؟؟؟

سلام
زن با خصوصیات عادی خودش قرابتهای زیادی با بهشت دارد مثل لطافت ، محبت و زیبایی
اگر به متون دینی خود سری بزنیم اشاراتی به این قرابتها هست بگونه ای که انسان احساس می کند ماهیت بهشت به زنان پاک سرشت می ماند
از جمله اینکه بهشت را به بودن زنان در آن توصیف می کند :
و حور عین مثل اینکه از ارکان بهشت ، زنان بهشتی اند و بهشت بدون آنها بهشت نیست حتی لفظ بهشت هم در قرآن مونث است .
در روایات که مساله خیلی بیشتر اوج می گیرد . مثل اینکه بهشت زیر پای مادران است یا اینکه اولین وارد شونده به بهشت فاطمه زهراست .
دوستان به موارد دیگری از این قرابت اشاره کنند
نظر خود را نیز در این مورد بیان فرمایید
و هوالله الموفق