ده ویژگی در نماز

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
ده ویژگی در نماز

✍پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله فرمود:نماز
ستون دین است و در آن ده خصلت است:

۱- زینت صورت و آبروی نمازگزار است؛
۲- نور و روشنی دل است؛

۳- باعث و سبب راحتی بدن است؛
۴- سبب نزول رحمت است؛

۵- چراغ آسمان است. جایی که نماز خوانده
می شود برای آسمان ها مانند ستاره ای می درخشد.

۶- سبب سنگینی عمل در ترازوی اعمال است؛
۷- سبب خشنودی پروردگار است؛

۸- بهای بهشت است؛
۹- اُنس در قبر است؛
۱۰- حجاب و پرده ای از آتش جهنم است.

و کسی که نماز را به پا داشت دین را بپاداشت.
و کسی که نماز را ترک کند دین را نابود کرد.

مواعظ العددیّه،صفحه ۲۲

پاسخ کارشناس