جمع بندی دلیل اذن برای مکاشفات شیطانی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دلیل اذن برای مکاشفات شیطانی

هوالنور

سلام و عرض ادب

چرا خداوند اذن مکاشفات برای افراد شروری که کارهای شیطانی انجام میدن رو داده؟
در کجا مشخص میشه که حق بر باطل پیروز میشه؟ یعنی یک مثال امروزی و قانع کننده میخوام Smile

(دلیل اینکه این سوال پرسیدم این هست که تو اشناهای ما افرادی هستند که ظاهرا خودشون رو
مومن جلوه میدن ولی چندین بار به طرقی متوجه شدیم که به جادو و جنبل اعتقاد و علاقه دارند)

از اسامی خداوند تاویل به شیطان پرستی میکنن( طرف برای اسم الله که الفش در وسط قرار داشتود به خاطر خوشنویسی ,میگفت این علامت شیطان پرست هاست)
و یا مثلا برای نباریدن برف میگفت که :
جادوگر ها چون قران رو نجس میکنند در دستشویی به همین دلیل هوا ابری میشه و برف نمیباره چون
اگه برف بباره اون بخارات دستشویی قران رو نجس خواهد کرد !! و ازین مزخرفات ...

((پناه بر خود خدااااااااااا))

ممنونم از راهنماییتون@};-

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد کافی

طارق اللیل;953756 نوشت:
هوالنور

سلام و عرض ادب

چرا خداوند اذن مکاشفات برای افراد شروری که کارهای شیطانی انجام میدن رو داده؟
در کجا مشخص میشه که حق بر باطل پیروز میشه؟ یعنی یک مثال امروزی و قانع کننده میخوام Smile

(دلیل اینکه این سوال پرسیدم این هست که تو اشناهای ما افرادی هستند که ظاهرا خودشون رو
مومن جلوه میدن ولی چندین بار به طرقی متوجه شدیم که به جادو و جنبل اعتقاد و علاقه دارند)

از اسامی خداوند تاویل به شیطان پرستی میکنن( طرف برای اسم الله که الفش در وسط قرار داشتود به خاطر خوشنویسی ,میگفت این علامت شیطان پرست هاست)
و یا مثلا برای نباریدن برف میگفت که :
جادوگر ها چون قران رو نجس میکنند در دستشویی به همین دلیل هوا ابری میشه و برف نمیباره چون
اگه برف بباره اون بخارات دستشویی قران رو نجس خواهد کرد !! و ازین مزخرفات ...

((پناه بر خود خدااااااااااا))

ممنونم از راهنماییتون@};-

باسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید
الف: شکی نیست که هر انسانی از نفس وبدن تشکیل شده است نفس اگر قوی شد کارهای خارق العاده انجام می دهد منتها باید بین تقویت نفس و تزکیه نفس فرق قائل شد ممکن است انسان با انجام بعضی از امور و ریاضت ها نفسش را قوی کند و کارهای خارق العاده ای انجام دهد لکن این دلالتی بر طهارت نفس او و قربش به حق تعالی ندارد چنانکه مرتاضان هندی و بعضی از مدعیان عرفان که تعبدی به احکام شریعت ندارند این چنینند

هر قوتی دلالت بر طهارت ندارد برای مثال می توان گفت هم گاو حیوان قوی است وهم خوک لکن گاو علاوه بر قوت طهارت هم دارد ولی خوک در کنار قوتش نجاست دارد البته تزکیه نفس تقویت نفس را در پی دارد لکن عکسش درست نیست یعنی اگر کسی در مسیر بندگی خداوندقرار گرفت علاوه بر اینکه نفسش و جانش طهارت پیدا می کند می تواند کارهای خارق العاده هم انجام دهد ولی کسی که در مسیر بندگی نیست ممکن است بتواند کارهای خارق العاده انجام دهدولکن دیگر طهارت نفس ندارد

لذا در قرآن کریم در سوره شمس بعد از یازده قسمی که حق تعالی می خورد نمی فرماید (قد افلح من اقواها )به تحقیق هر کس نفسش را قوی کرد رستگار شد بلکه حق تعالی می فرماید (قد افلح من زکاها) یعنی به تحقیق کسی که تزکیه نفس کرد رستگار شد.
ب: در بحث مکاشفه، با توجه به این که مکاشفات شیطانی هم داریم، باید ان را با میزان شریعت سنجید. هر امری که با دستورات دین و ایات و روایات صحیح مخالف باشد، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

بنابراین مکاشفه در صورتی معتبر است که با براهین عقلی ونقلی هم تایید بشود ویا حداقل مخالف براهین عقلی ونقلی نباشد بنابراین تمثلاتی که برای انسان سالک رخ می دهد نمی شود به طور مطلق همه آنها را صحیح دانست بلکه باید با معیارهای عقلی وشرعی سنجید اگر مخالف بود باید آنهارا تمثلات شیطانی دانست

چنانچه « محیی الدین در فتوحات دارد که یکبار در عالم تمثل مردی برایم متمثل شد که فقط حرف او را میشنیدم گفت: ما تکلیف را از شما برداشتیم و من فهمیدم که این ندا رحمانی نیست چرا که تکلیف را برداشتن القای شیطانی است و لذا جواب داد که برو ای ملعون من بنده هستم و تکلیف ومسئولیت بر دوش دارم » [1]
موفق باشید.
____________________
پی نوشت:
[1]. غروبان، محسن، در محضر استاد ص50

سوال
چرا خداوند اذن مکاشفات برای افراد شروری که کارهای شیطانی انجام می دهند را داده است؟ در کجا مشخص می شود که حق بر باطل پیروز می شود؟ یعنی یک مثال امروزی و قانع کننده میخواهم.
پاسخ
الف: شکی نیست که هر انسانی از نفس وبدن تشکیل شده است نفس اگر قوی شد کارهای خارق العاده انجام می دهد منتها باید بین تقویت نفس و تزکیه نفس فرق قائل شد ممکن است انسان با انجام بعضی از امور و ریاضت ها نفسش را قوی کند و کارهای خارق العاده ای انجام دهد لکن این دلالتی بر طهارت نفس او و قربش به حق تعالی ندارد چنانکه مرتاضان هندی و بعضی از مدعیان عرفان که تعبدی به احکام شریعت ندارند این چنینند

هر قوتی دلالت بر طهارت ندارد برای مثال می توان گفت هم گاو حیوان قوی است وهم خوک لکن گاو علاوه بر قوت طهارت هم دارد ولی خوک در کنار قوتش نجاست دارد البته تزکیه نفس تقویت نفس را در پی دارد لکن عکسش درست نیست یعنی اگر کسی در مسیر بندگی خداوندقرار گرفت علاوه بر اینکه نفسش و جانش طهارت پیدا می کند می تواند کارهای خارق العاده هم انجام دهد ولی کسی که در مسیر بندگی نیست ممکن است بتواند کارهای خارق العاده انجام دهدولکن دیگر طهارت نفس ندارد

لذا در قرآن کریم در سوره شمس بعد از یازده قسمی که حق تعالی می خورد نمی فرماید (قد افلح من اقواها )به تحقیق هر کس نفسش را قوی کرد رستگار شد بلکه حق تعالی می فرماید (قد افلح من زکاها) یعنی به تحقیق کسی که تزکیه نفس کرد رستگار شد.
ب: در بحث مکاشفه، با توجه به این که مکاشفات شیطانی هم داریم، باید ان را با میزان شریعت سنجید. هر امری که با دستورات دین و ایات و روایات صحیح مخالف باشد، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.

بنابراین مکاشفه در صورتی معتبر است که با براهین عقلی ونقلی هم تایید بشود ویا حداقل مخالف براهین عقلی ونقلی نباشد بنابراین تمثلاتی که برای انسان سالک رخ می دهد نمی شود به طور مطلق همه آنها را صحیح دانست بلکه باید با معیارهای عقلی وشرعی سنجید اگر مخالف بود باید آنهارا تمثلات شیطانی دانست

چنانچه « محیی الدین در فتوحات دارد که یکبار در عالم تمثل مردی برایم متمثل شد که فقط حرف او را میشنیدم گفت: ما تکلیف را از شما برداشتیم و من فهمیدم که این ندا رحمانی نیست چرا که تکلیف را برداشتن القای شیطانی است و لذا جواب داد که برو ای ملعون من بنده هستم و تکلیف ومسئولیت بر دوش دارم » [1]
موفق باشید.
____________________
پی نوشت:
[1]. غروبان، محسن، در محضر استاد ص50

موضوع قفل شده است