دست چپيها مراقب باشند !!؟ شما راست دست هستید و یا چپ!! ؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دست چپيها مراقب باشند !!؟ شما راست دست هستید و یا چپ!! ؟

با سلام
(حضرت فاطمه عليها السلام به پدر بزرگوارشان عرض كردند: پدرم به من خبر دهيد كه مردم در روز قيامت چگونه اند؟
پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمودند: اى فاطمه ، همه به گونه مشغول اند كه احدى به احدى نگاه نمى كند: نه پدرى به فرزندش و نه فرزندى به مادرش .
فاطمه پرسيدند: آيا مردم با كفنهاى خود از قبرها بيرون مى آيند؟
پيامبر فرمودند: اى فاطمه كفنها مى پوسد و بدنها باقى مى ماند (زنده مى شود)، عورت مؤ من پوشيده مى شود و عورت كافر آشكار مى شود.
حضرت زهرا عليها السلام پرسيدند: چه چيز ستر و پوشش براى مؤ من است ؟ پيامبر فرمودند: نورى است كه مى درخشد و بر اثر آن درخشش آن بدنهاى مؤ منان ديده نمى شود.:Sham:
عرض ‍ كردند: در روز قيامت شما را كجا ملاقات كنم ؟
حضرت فرمودند: مرا در نزد ميزان نظاره كن ، در حالى كه من ندا مى كنم : اى پروردگار من ، هر كس ‍ شهادت به توحيد داده وزن اعمال او را سنگين كن .
فاطمه ، مرا نزد سوال و پرسش از اعمال مشاهده كن ، هنگامى كه نامه ها و پرونده اعمال توزيع مى شود و من ندا مى كنم : اى پروردگار من ، از امتم حساب آسانى گير.
فاطمه ، مرا در نزد مقام و جايگاه شفاعتم نگاه كن ، بر روى پل جهنم ، آنجايى كه هر انسانى به خود مشغول است و دل مشغولى من امتم است و ندا مى كنم : اى پروردگار من ، امتم را سلامت دار و پيامبران اطراف من هم ندا مى كنند: پروردگارا، امت محمد را سلامت و ايمنى بخش .))1


[=Century Gothic]دست راستيها در عيشى **** باقى و بهشتى عالى

[=Century Gothic]فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤ م اقرءوا كتابيه انى ظننت انى ملاق حسابيه فهو فى عيشه راضيه فى جنة عالية قطوفها دانيه كلوا و اشربوا هنيئا بما اسفلتم فى الايام الخالية .
حاقه : 19 - 24
اما هر كس كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند مى گويد: نامه مرا بگيريد و بخوانيد.
من يقين داشتم كه حساب خود را خواهم ديد.
پس او در زندگى اى پسنديده و خوش خواهد بود.

در بهشتى برين ، كه ميوه هايش در دسترس باشد.
بخوريد و بياشاميد، گوارا باد شما را.
اينها پاداش اعمالى است كه در ايام گذشته به جاى مى آورده ايد.
((هاؤ م )) يعنى بگيريد، كه براى جمع مردان و براى جمع زنان ((هائن )) به كار مى رود.
((ظننت )) از ماده ((ظن )) به معناى احتمال قوى و اعتقاد راجح است ؛ و در اين گونه موارد ظاهرا به معناى علم و يقين است .
((قطوف )) جمع ((قطف )) به معناى چيدن است و به معنى ((مقطوف )) يعنى ميوه چيده شده است .
آيات 27 تا 40 سوره واقعه شرح حال اصحاب اليمين ، يعنى دست راستيها، در بهشت است .
نيز قرآن مى فرمايد: فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.2
((پس آن كسى كه نامه اعمالش به دست راستش داده شود به زودى حساب آسانى براى او مى شود.) همچنين در آيات 18 تا 21 سوره مطففين مى فرمايد: ان كتاب الابرار لفى لفى عليين و ما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون . (نامه اعمال نيكان در عليين است و تو چه مى دانى عليين چيست ؟
نامه اى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعى .)
امام صادق (عليه السلام) فرمودند: ((خداى تبارك و تعالى چون بخواهد به حساب مؤ من رسيدگى كند كارنامه اش را به دست راست او مى دهد و بين خود و او به حسابش رسيدگى مى كند (احدى را مطلع نمى كند)؛ و مى فرمايد: عبدى فعلت كذا و كذا و عملت كذا و كذا. (بنده مؤ من ، فلان و فلان كار كرده اى و چنين و چنان كرده اى .) پس بنده اش مى گويد: بله ، اى پروردگار من .
آنچه مى گويى كرده ام .:Sham:

پس خداوند مى فرمايد: قد غفرتها لك و ابدلتها حسنات .(آنها را به تو بخشيدم و به كارهاى نيك تبديلش كردم .)
پس (بر اثر بخشش الهى ، نامه اعمال آن بنده به گونه اى مى شود كه ) مردم مى گويند: سبحان الله ، اين بنده حتى يك گناه هم نداشته ! و اين همان قول خداى سبحان است كه فرمود: فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب الى اهله مسرورا.3
اينكه فرموده نامه عملش به دست راستش باشد يعنى معدل كلى حركتش ‍ و گذران عمر و سرمايه حياتش معدل مقبول و خدايى باشد، گر چه بعضى اعمالش پايين تر از حد مجاز باشد.
مانند دانش آموزى كه وقتى نتيجه تحصيل و تلاشش را به او مى دهند با افتخار آن را به ديگران نشان مى دهد، دست راستيها با افتخار و از فرط خوشحالى و مباهات فرياد مى زنند و مى گويند: ((هاؤ م اقرءوا كتابيه .)) (بياييد نامه مرا بگيريد و بخوانيد.)
نامه اعمال اصحاب يمين*** اهل تقوا اهل ايمان و يقين
روز محشر باشد اندر دست راست**** صاحب اين نامه از غمها رهاست
اين جواز ره گشاى جنت است *** اين برات جاودانه رحمت است4


دست چپيها با پشيمانى و افسوس : اى كاش مى مرديم
و اما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه و لم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه .
حاقه : 25 - 29.
اما آن كه نامه اعمالش را به دست چپش دهند مى گويد: اى كاش نامه مرا به دست من نداده بودند و ندانسته بودم كه حساب من چيست !
اى كاش ‍ همان مرگ مى بود و بس !
دارايى من مرا سود نبخشيد!
قدرت من از دست من برفت !
خداوند مى فرمايد: و اما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا و يصلى سعيرا انه كان فى اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا.5
(و اما كسى كه نامه اعمالش به پشت سرش داده شود به زودى فرياد مى زند: واى بر من كه هلاك شدم ؛ و در شعله هاى سوزان آتش ‍ مى سوزد، چرا كه او در ميان خانواده اش پيوسته مسرور بود و گمان مى كرد هرگز بازگشت نمى كند. آرى ، پروردگارش بر او بينا بود.)
نيز مى فرمايد: ان كتاب الفجار لفى سجين و ما ادراك ما سجين كتاب مرقوم .6
(به يقين نامه اعمال بدكاران در سجين است . تو چه مى دانى سجين چيست ؟ نامه اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى .)
امام صادق (عليه السلام) فرمودند: ((شكى نيست كه خداوند تبارك و تعالى هر گاه در مقام انتقام بخواهد با نافرمانيهاى يكى از بندگانش به عدل رفتار كند، از او در حضور مردم حساب مى كشد و نامه اعمال او را به دست چپش مى دهد.))
آنگاه آيات سوره انشقاق را در اين باره تلاوت كردند.7
نامه اعمال اصحاب شمال **** آن تبهكاران بس افسرده حال
باشد اندر دست چپ روز شمار ***** رمز محكوميت اصحاب نار
نامه شرمندگى و حسرت است **** حكم بدكاران دور از رحمت است8

1- نوادر الاخبار، ص 370؛ به نقل از جامع الاخبار، ص 175.
2- انشقاق : 7 و 8.
3- ميزان الحكمة ، ح 14535.
4- حبيب چايچيان (حسان )، خلوتگاه راز، ص 20.
5- انشقاق : 10 - 15.
6- مطففين : 7 - 9.
7- ميزان الحكمه ، ح 14538.
8- حبيب چايچيان (حسان )، خلوتگاه راز، ص 20.

موضوع قفل شده است