در ميدان مي مانم ...... كساني كه از فتنه گران كينه دارند كليك كنند!

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
در ميدان مي مانم ...... كساني كه از فتنه گران كينه دارند كليك كنند!

با عرض سلام خدمت دوستان با توجه به مناسبت حماسه 9 دي اين فايل رو ميذارم تا تمامي دوستان استفاده كنند.

اثر اقاي مطيعي...

نكته:اگر مشكلي داشت خش داشت به بزرگي خودتون ببخشيد.