جمع بندی در این اوضاع کرونایی خدا کجاست؟

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
در این اوضاع کرونایی خدا کجاست؟

سلام 

این شبهه در فضای مجازی مطرح شده از کارشناس محترم می خواهم به آن پاسخ بدهند:

در حال حاضر در 179 کشوری که درگیر ویروس کرونا هستند از 50 خدای مختلف درخواست کمک میشه ولی تا به حال از هیچکدام از خداها کمکی نیامده. ولی وقتی که علم واکسن آن را پیدا کند، هر کس از خدای خود تشکر می کند.

تشکر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام

در حال حاضر در 179 کشوری که درگیر ویروس کرونا هستند از 50 خدای مختلف درخواست کمک میشه ولی تا به حال از هیچکدام از خداها کمکی نیامده. ولی وقتی که علم واکسن آن را پیدا کند، هر کس از خدای خود تشکر می کند.

این متن به ظاهر کوتاه بدون اینکه بر مدعای خود هیچگونه استدلالی اقامه کند، چندین مغالطه را با چاشنی تحریک احساسات در خودش دارد:

مغالطه اول: خلط خدایان حق و باطل

شبهه کننده در  این پرسش می خواهد در ضمیر ناخودآگاه مخاطب، اعتقاد به خدایان مختلف در ادیان متعدد را به معنای انکار اصل خدا جلوه بدهد، در حالی که بر فرض که اعتقاد به 50 خدای مختلف در جهان وجود داشته باشد این مسئله هیچ دلیلی بر رد تمامی آنها نیست. در علوم مختلف ده هانظریه و تئوری وجود دارد، اما آیا این تعدد به معنای باطل بودن همه آنهاست، یا از میان آنها یکی می تواند صحیح باشد؟

 

مغالطه دوم: پاسخ ندادن خداوند

اینکه از جانب خدا هیچ کمکی نیامده نیز نیازمند دلیل است. ما در صورتی می توانستیم بگوییم خدا کمکی نکرده است که همانطور که امروز نتیجه کرونا را با دعاها و توسلات می بینیم، نتیجه آن را بدون دعا و توسل هم میدیدیم تا با هم مقایسه کنیم و تشخیص بدهیم که آیا این دعاها و توسلات اثیر داشته یا خیر.

وگرنه آیا این ویروس نمی توانست قوی تر از این بوده و یا شیوع شدیدتری داشته باشد؟ آیا انسان هایی که به این بیماری مبتلا شده و گاهی در کهولت سن و با بیماری های زمینه ای درمان میشوند نمی توانستند به کام مرگ کشیده شوند؟

علاوه بر اینکه آیا با توجه به تأثیرات مثبت جنبی این ویروس این احتمال وجود ندارد که خداوند برای اصلاح وضع معنوی مردم، و شکست غرور علمی انسان، و مصالح مشابه دیگر بقای آن را برای مدتی به مصلحت می داند؟

 

مغالطه سوم: کشف واکسن و تشکر از خدایان

مغالطه دیگر این است که کشف واکسن از سوی بشر در عرض وجود خدا دانسته شده، در حالی که حتی اگر واکسن آن هم کشف شود باز هم از جانب خداوند خواهد بود. چون موجودات ممکن الوجود که در وجودشان محتاج به علت هستند نمیتوانند دراوصاف و افعالشان بی نیاز از علت باشند.

از امام صادق(ع) نقل شده که می فرمایند: خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسباشان جاری سازد. بنابراین نباید گمان کنیم که فقط در صورتی که معجزه شود کار خداست، بلکه هر حادثه طبیعی هم در جهان اتفاق بیفتد فعل اوست.

بنابراین به هر طریقی که ویروس کرونا از بین برود باید از خداوند تشکر کرد. اصل شکرگزاری از خدا در برابرنعمت ها کاملا به جاست. مشکل در این است که بسیاری از مردم در تشخیص خدای درست اشتباه کرده و از بت ها به جای نعمت دهنده حقیقی تشکر می کنند.

یک نکته به نظرم در نظر گرفته نشده:

از دیدگاه ادیان، خدا خودش خالق ویروسه. پس نقش خدا خیلی پررنگه در این اوضاع. حالا این که حکمت خلقت ویروس چیه و ... جای بحث داره.

از دیدگاه ادیان، خدا خودش خالق ویروسه. پس نقش خدا خیلی پررنگه در این اوضاع. حالا این که حکمت خلقت ویروس چیه و ... جای بحث داره.

بله دقیقا

وقتی نقش خدا به عنوان خالق یک پدیده پذیرفته شده باشد، نقش خداوند به عنوان رفع کننده آن هم بداهتا پذیرفته شده خواهد بود.

البته گاهی انسان هم میتواند در این خلقت نقش داشته باشد، با توجه به احتمال نقش داشتن انسان در تغییرات ژنتیکی کوید19

 

وقتی نقش خدا به عنوان خالق یک پدیده پذیرفته شده باشد، نقش خداوند به عنوان رفع کننده آن هم بداهتا پذیرفته شده خواهد بود.

اتفاقا وقتی خدا ویروسها را آفریده، شاید نخواد سریع از بینشون ببره ...

اتفاقا وقتی خدا ویروسها را آفریده، شاید نخواد سریع از بینشون ببره ...

بله اما توجه بفرمایید که طراح این شبهه به دنبال انکار در وجود خداست. 

وگرنه کسی که خدا را قبول داشته باشد میداند که رفع این ویروس هم دیر یا زود که اتفاق بیفتد بالاخره کار خداست

 

جمع بندی

پرسش:

با شیوع کرونا این شبهه در فضای مجازی مطرح شده که: «در حال حاضر در 179 کشوری که درگیر ویروس کرونا هستند از 50 خدای مختلف درخواست کمک میشه ولی تا به حال از هیچکدام از خداها کمکی نیامده. ولی وقتی که علم واکسن آن را پیدا کند، هر کس از خدای خود تشکر می کند»

لطفا در مورد پاسخ آن راهنمایی کنید.

پاسخ:

این متن به ظاهر کوتاه بدون اینکه بر مدعای خود هیچگونه استدلالی اقامه کند، چندین مغالطه را با چاشنی تحریک احساسات در خودش دارد:

مغالطه اول: خلط خدایان حق و باطل

شبهه کننده در  این پرسش می خواهد در ضمیر ناخودآگاه مخاطب، اعتقاد به خدایان مختلف در ادیان متعدد را به معنای انکار اصل خدا جلوه بدهد، در حالی که بر فرض که اعتقاد به 50 خدای مختلف در جهان وجود داشته باشد این مسئله هیچ دلیلی بر رد تمامی آنها نیست. در علوم مختلف ده هانظریه و تئوری وجود دارد، اما آیا این تعدد به معنای باطل بودن همه آنهاست، یا از میان آنها یکی می تواند صحیح باشد؟

 

مغالطه دوم: پاسخ ندادن خداوند

اینکه از جانب خدا هیچ کمکی نیامده نیز نیازمند دلیل است. ما در صورتی می توانستیم بگوییم خدا کمکی نکرده است که همانطور که امروز نتیجه کرونا را با دعاها و توسلات می بینیم، نتیجه آن را بدون دعا و توسل هم میدیدیم تا با هم مقایسه کنیم و تشخیص بدهیم که آیا این دعاها و توسلات اثیر داشته یا خیر.

وگرنه آیا این ویروس نمی توانست قوی تر از این بوده و یا شیوع شدیدتری داشته باشد؟ آیا انسان هایی که به این بیماری مبتلا شده و گاهی در کهولت سن و با بیماری های زمینه ای درمان میشوند نمی توانستند به کام مرگ کشیده شوند؟

علاوه بر اینکه آیا با توجه به تأثیرات مثبت جنبی این ویروس این احتمال وجود ندارد که خداوند برای اصلاح وضع معنوی مردم، و شکست غرور علمی انسان، و مصالح مشابه دیگر بقای آن را برای مدتی به مصلحت می داند؟

 

مغالطه سوم: کشف واکسن و تشکر از خدایان

مغالطه دیگر این است که کشف واکسن از سوی بشر در عرض وجود خدا دانسته شده، در حالی که حتی اگر واکسن آن هم کشف شود باز هم از جانب خداوند خواهد بود. چون موجودات ممکن الوجود که در وجودشان محتاج به علت هستند نمیتوانند دراوصاف و افعالشان بی نیاز از علت باشند.

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که می فرمایند: « أَبَى اللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ سَبَبا؛ خداوند ابا دارد از اینکه امور را جز از طریق اسبابشان جاری سازد، پس برای هر چیزی سببی قرار داد.(1) بنابراین نباید گمان کنیم که فقط در صورتی که معجزه شود کار خداست، بلکه هر حادثه طبیعی هم در جهان اتفاق بیفتد فعل اوست.

بنابراین به هر طریقی که ویروس کرونا از بین برود باید از خداوند تشکر کرد. اصل شکرگزاری از خدا در برابر نعمت ها کاملا به جاست. مشکل در این است که بسیاری از مردم در تشخیص خدای درست اشتباه کرده و از بت ها به جای نعمت دهنده حقیقی تشکر می کنند.

پی نوشت ها:

1. کلینی، محمد، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407، ج1، ص183

 

موضوع قفل شده است