جمع بندی دروغ و لکنت زبان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دروغ و لکنت زبان

کسی که به خاطر لکنت زبان نتواند جمله ای را درست تلفظ کند و برای اینکه آبرویش از بین نرود جمله دیگر تلفظ می کند ، که نتیجه آن دروغ است . 
آیا در این جا گناه برایش ثبت می شود؟

مرجع: آیت الله خامنه ای

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد بدیع

جمع بندی

 پرسش: کسی که به خاطر لکنت زبان نتواند جمله ای را درست تلفظ کند و برای اینکه آبرویش از بین نرود جمله دیگر تلفظ می کند ، که نتیجه آن دروغ است. آیا در این جا گناه برایش ثبت می شود؟

پاسخ: اگرچه ممکن است با تن دادن به این دروغ، لکنت زبان پوشیده شود و آبروی ظاهری انسان حفظ شود. اما دروغ باعث رسوایی و آبروریزی در روز قیامت میشود. ضمن اینکه در همین دنیا نیز معلوم نیست دیگران به دروغ و عیب انسان پی نبرند. 

امیرالمومنین(علیه السلام) میفرمایند: 

«الْكَذِبُ‏ عَيْبٌ‏ فَاضِح‏؛ دروغ عیبی رسواکننده است».(1)

پی نوشت:

1. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، محقق، مصحح، رجائى، سید مهدى‏، ص 473، قم، دار الکتاب الإسلامی‏، چاپ دوم، 1410ق‏، ص37.

موضوع قفل شده است