جمع بندی درخواست معرفی کتاب در زمینه اقسام شرک و راه مبارزه با شرک

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درخواست معرفی کتاب در زمینه اقسام شرک و راه مبارزه با شرک

سلام

کتاب در زمینه اقسام شرک و راه مبارزه با شرک رو می خواستم؟ لطفا بهم معرفی کنید که خیلی نیاز دارم

پاسخ کارشناس

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد رئوف

پرسش:

کتاب در زمینه اقسام شرک و راه مبارزه با شرک رو می خواستم؟ لطفا بهم معرفی کنید که خیلی نیاز دارم


پاسخ:

در زمینه شرک و توحید، کتاب های زیر پیشنهاد می شود:

- توحید، از شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا
- مرزهای توحید و شرک در قران، آیت الله جعفر سبحانی، انتشارات امام صادق(ع)
- خدا را چگونه بشناسیم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی
- خدا شناسی، آیت الله مصباح یزدی، انتشارات موسسه امام خمینی (ره)

موضوع قفل شده است