دايه پيامبر

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دايه پيامبر

آيا پيامبر صلي الله عليه وآله بجزحليمه سعديه دايه اي داشته است


به نقل از کتاب کحل البصر نوشته شيخ عباس قمي ترجمه محمد محمدي اشتهاردي

مولف گویدسیره نویسان می نوسندپیامبرصلي الله عليه واله وسلم سه روزاول ازمادرش آمنه شیر خوردوبه قول بعضی هفت روزاول شیر خورد،سپس ثویبه اسلمیه کنیز ابولهب چند روزی قبل ازآمدن حلیمه سعدیه به ان حضرت شیرداد.
مولف گوید : کتاب ازهار بستان الناظرین می گوید:
ثویبه کنیزآزاد شده ابولهب بود ابولهب هنگامی که مژده ولادت محمد(ص)راازثویبه شنید به خاطراین مژده اوراآزادکردثویبه بعدها هرزمان به حضوررسول خدا صلي الله عليه واله وسلم می رسیدپیامبربه یاد محبتهای اومی افتادوبه اواحترام ومحبت می کرد
حتی رسول خدا درمدینه برای اولباس وهدیه های دیگر می فرستاد واوراگرامی می داشت خدیجه همسر پیامبر نیزبه اواحترام ومحبت می کرد
واوهم چنان ارمحبتهای پیامبربرخورداربودتااینکه بعدازفتح خیبردرسال هفتم هجرت ازدنیا رفت
نام پسرش مسروح بود

موضوع قفل شده است