دانلود کتاب ارتباط با ارواح

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح

ارتباط با ارواح

مسأله تناسخ و بازگشت مجدد ارواح در قالب های جسمانی دیگر در این جهان و همچنین امکان ارتباط با ارواح، همیشه مورد بحث دانشمندان بزرگ بوده است که در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.


تاریخچه و سرچشمه عقیده تـناسخ یا عود ارواح

انگیزه هاى تاریخى

نخستین دلیل بر ابطال عقیده تـناسخ: ارتجاع ممکن نیست

نظریّه یک فیلسوف مشهور

دلیل دوم: هر روح تـنها با بدن خود مى تواند زندگى کند

دلیل سوم: فراموشى مطلق براى ارواح ممکن نیست

دلیل چهارم: ارواح بلاتکلیف و سرگردان!

بازگشت به زندگى جدید از نظر قرآن
بخش دوم: ارتباط با ارواح

سرگرمىِ میزگرد!

جلسه ارتباط با ارواح

مشاهدات من در جلسه ارتباط با ارواح

سرانجام جلسه ارتباط با ارواح

نقاط مشکوک در این ارتباطها

چرا میز حرکت مى کند؟

پیام ارواح

علمى به نام اسپریتیسم

نتیجه نهایى بحث
بخش سوم: پاسخ به ایرادها

چرا در این باره به بحث پرداختیم؟

کلکسیون فحش و تهمت!

طفره رفتن از حقایق هم اندازه اى دارد!

چه کسى با الفاظ بازى مى کند، ما یا شما؟

اطّلاعات سرشار(؟)

عقیده عود ارواح زاییده جهل و نادانى انسانها بوده است

عامل اصلى شکست هاى اجتماعى:

کدامیک جعل کرده ایم؟!

چرا فرضیّه کهنه عود ارواح از نو زنده شد؟

ما، هم با بت سازى مخالفیم، و هم با حق کشى و خودباختگى

میزگرد در خدمت تناسخ و عود ارواح

چیزى شبیه رمّالى و جن گیرى!