دانلود نشریه آیینه اندیشه-صاحب امتیاز: ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود نشریه آیینه اندیشه-صاحب امتیاز: ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی


[="Blue"][="DarkGreen"]دانلود نشریه آیینه اندیشه
نشریه آیینه اندیشه
[="Red"]صاحب امتیاز: ستاد ساماندهی پاسخگویی دینی[/]
تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین رمضانعلی شوپایی جویباری
نظارت و ارزیابی علمی: حجت الاسلام والمسلمین حسین دیبا
مدیر اجرایی: محمد حسن دیانت فر
[/]

[="Magenta"]شماره 17 [/](بهار90) با موضوع بررسی ماهیت، عوامل و اهداف اسلام هراسی و [="Magenta"]شماره 18 [/](تابستان90) با موضوع نمونه هایی از مواجهه غرب با اسلام و پیامدهای آن منتشر شده است.
شماره های 17و18 آیینه اندیشه بصورت پیوسته و در سه بخش ارائه شده است و هر بخش دارای عناوین وفصول ذیل است:
بخش اول: اسلام هراسی
-فصل اول: ماهیت، زمینه و تاریخچه اسلام هراسی
-فصل دوم:اهداف غرب از مسئله اسلام هراسی
-فصل سوم: تحلیل هایی در مورد مسئله اسلام هراسی
-فصل چهارم: نقش رسانه ها در ترویج و گسترش اسلام هراسی
بخش دوم:نمونه هایی از مواجهه غرب با اسلام و پیامدهای آن
-فصل اول: کاریکاتورهای موهن
-فصل دوم: اهانت های پاپ
-فصل سوم: قرآن سوزی کشیش آمریکایی
بخش سوم:اخبار و گزارش ها[/]
[="Blue"]فایل ضمیمه اندازه[/]
[="Purple"]انديشه-شماره 17-اسلام هراسي1.rar 3.17 مگابایت
انديشه-شماره18-اسلام هراسي2.rar 3.26 مگابایت[/]

منبع