دانلود كليپ 10 مورد از اسرار مهم آزمايش ها و عمليات هاي سازمان سيا

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود كليپ 10 مورد از اسرار مهم آزمايش ها و عمليات هاي سازمان سيا
در مورد سازمان سيا چه مي دانيد؟

چه آزمايشاتي و عمليات هايي انجام داده اند؟

همان طور كه ميدانيم سازمان اطلاعات آمريكا براي به هدف رساندن اهداف خود دست به هر گونه عمليات و آزمايش زده است!

با اين كه آمريكا هميشه از حقوق بشر صحبت مي كند ولي هميشه در عمل به نقض آن پرداخته است

حالا با حقايق آن آشنا مي شويد.

10تا از مهم ترين عمليات ها را خواهيم ديد!


لينك دانلود كليپ با حجم 25 مگابايتكاري از وزارت امور خارجه مجازي آنتي 666