دانلود رایگان آموزش های پولی خارجی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دانلود رایگان آموزش های پولی خارجی
سلام . آیا حکم دانلود آموزش های پولی خارجی به رایگان مانند دانلود نرم افزار های خارجی پولی هست؟ مرجع : رهبر
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
UnityEngine said in دانلود رایگان آموزش های پولی خارجی
سلام . آیا حکم دانلود آموزش های پولی خارجی به رایگان مانند دانلود نرم افزار های خارجی پولی هست؟ مرجع : رهبر
 با سلام و تشکر از ارتباط شما دانلود فایلهای آموزشی مانند دانلود نرم افزار است و نسبت به نرم افزارهای خارجی تابع قرارداد است چنانچه بین کشور ما وآنها قراردادی باشد طبق آن عمل شود واگر نباشد اشکال ندارد.   استفتائات سوال1336 به بعد
موضوع قفل شده است