دانلود جينا ننشد كربلاء - مصطفى النائب

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دانلود جينا ننشد كربلاء - مصطفى النائب

جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

به دنبال کربلای گمشده آمدیم تا با او سخن گوییم
گفتند زینب را در آن سرزمین به اسارت گرفتند

يسروها و لا لها واحد فزع .. شال حادي ضعونها بساع و ﮔطع
جينا ننشد وين أبو فاضل وﮔـع .. ما تدلونا الشريعة وينها

او را به اسارت گرفتند و کسی نبود تا از او دفاع کند
ساربان او را با همراهانش با خود برد

آمدیم تا از کربلا بپرسیم که ابالفضل کجا بر زمین افتاد
به ما نمی گویید که نهر فرات کجاست ؟

جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

بس أشوفه و العتب مني يزول .. و أدري ابو فاضل على النخوة يجود
عذرة حـﮕـه يـﮕول مـﮕطوع الزنود .. حال ملـﭻ الموت بين بينه و بينها

تا نهر فرات را ببینم خستگی از تنم خواهد رفت و میدانم که ابالفضل چقدر اهل کرم و جود بود
اما عذرش پذیرفته است چون دستانش بریده بود و فرشتهء مرگ بین او و زینب فاصله انداخت

*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

جينا ننشد كربلاء عليها العتب .. نـﮕول هاي رجال و تدور الغلب
حرمة زينب بأيش مطلوبه بذنب .. فوﮒ ﭼتل حسين و مسلبينها

آمدیم با کربلا سخن بگوییم و ملامتش کنیم
و بگوییم که این مردان را از زینب گرفت

مگر زینب چه گناهی داشت که پس از قتل حسین او را نیز به اسارت بردند

*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

أرد انشدك كربلاء عن النزيل .. شلون ضعن الحرم شال بلا دليل
ﭼـان ﮔلتيلي يعاونه العليل .. بالمرض مشدوه وينه و وينها

کربلا میخواهم با تو سخن گویم دربارهء اهل بیت ..چگونه و چرا بی دلیل حرمتها شکسته شد
کاش میگفتی که سجاد بیمار زینب را کمک میکرد

اما او نیز بیمار و دست بسته بود

*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

أرد انشدﭺ هم صدﮒ بالشام عيد .. و حطو بطشت الذهب راس الشهيد
و من نشد زينب بديوانه يزيد .. جاعده لو واجفة مخلينها

ای کربلا میخواهم با تو سخن گویم و از تو بپرسم
آیا درست است که در شام عید برپا کردند ؟

و آیا درست است که سر شهید را در تشت طلا گذاشتند؟

وقتی یزید با زینب سخن گفت آیا زینب را نشاندند یا او را ایستاده نگاه داشتند؟

*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

جينا ننشد عالعليل من انولة .. فوﮒ ظعف المرض هلبلوى ابتلى
ليش ما غاصت بأهلها كربلاء .. من ﮔطع بالسيف راس حسينها

آمدیم از کربلا بپرسیم دربارهء بیمار کربلا
که علاوه بر بیماری که داشت به بلوای اسارت نیز مبتلا گشت

چرا کربلا با اهالی اش غرق نشد ؟ وقتی که سر حسین با شمشیر بریده شد


*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

جينا ننشد كربلاء و زين العباد .. الروس شالوها و بـﮕت بس الأجساد
شلون جسمك سيدي من المرض بات .. ما حصل واحد حضى بتـﭽفينها

آمدیم از کربلا بپرسیم و از زین العابدین، سرها را برداشتند و فقط اجساد بی سر به جا ماندند
سید من چگونه جسمت بر زمین ماند و کسی برای کفن کردنت نیامد؟


*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

جينا ننشد كربلاء عن العيال .. شلون ﮔلي بلا ولي هلضعن شال
شخلو السبعين من غير الاطفال .. مذبحة ويلي ولا مسجينها

آمدیم از کربلا بپرسیم دربارهء اهل حرم
چگونه بدون والی و سرپرست زنان و کودکان را بردند

هفتاد و اندی شهید بی سر را بر صحرای کربلا به جا گذاشتند

*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها

جينا ننشد كربلاء و الدمع زاد .. بيه أمية ﮔضت بحسين المراد
كربلاء عليها بـﭽت سبع الشداد .. وين شيعتها شسبب ناسينها

آمدیم با کربلا سخن بگوییم اشکها جاری شد
در آن سرزمین بنی امیه کام از حسین گرفتند

کربلایی که همه بر آن گریستند

کجایند شیعیان چرا کربلا را فراموش کرده اند


*** *** ***
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. بيها زينب قالو ميسرينها
جينا ننشد كربلاء مضيعينها .. جينا ننشد كربلاء مضيعينها