جمع بندی خوردن نذری اهل حق

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خوردن نذری اهل حق

سلام : ببخشید:
ایا می توان نذری فرقه اهل حق را که از جمخانه اورده اند خورد یا باید از اجتناب کرد؟ ایا گروهی که حکم کافر بر انها بار نمی شود و مسلمان به شمار میروند نیز باید از ان اجتناب کرد؟
با تشکر ...
مرجع تقلید : آیت الله مکارم شیرازی

با نام الله

:Gol::Gol::Gol::Gol:

کارشناس بحث: استاد شفا

aaty;491896 نوشت:
سلام : ببخشید:
ایا می توان نذری فرقه اهل حق را که از جمخانه اورده اند خورد یا باید از اجتناب کرد؟ ایا گروهی که حکم کافر بر انها بار نمی شود و مسلمان به شمار میروند نیز باید از ان اجتناب کرد؟
با تشکر ...
مرجع تقلید : آیت الله مکارم شیرازی

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

گروهی از اهل حق کافر محسوب نمی شوند واگر شما نمی دانید از کدام فرقه هستند استفاده کردن از نذریهای آنها اشکالی ندارد.
گروهی که کافر نیستند مسلمان محسوب می شوند که اگر رفت وآمد با آنها مفسده (مثل منحرف شدن از حق ،یا تمایل به آنها یا.....)نداشته باشد اشکالی ندارد.

پي نوشت:
1-سايت آيت الله مكارم شيرازي،استفتائات،واژه اهل حق

موضوع قفل شده است