خواندن زیارت عاشورا در هنگام عذر شرعی بانوان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن زیارت عاشورا در هنگام عذر شرعی بانوان

سلام علیکم

آیا وقتی که عادت هستیم میتونیم زیارت عاشورا با صد لعن و سلام بخونیم؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام علیکم

 

آیا وقتی که عادت هستیم میتونیم زیارت عاشورا با صد لعن و سلام بخونیم؟

با سلام و احترام

خواندن زیارت عاشورا با صد لعن و سلام در حال حیض اشکال ندارد.

رساله مراجع، احکام حیض

موضوع قفل شده است