حکم همراهی نکردن با همسر

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم همراهی نکردن با همسر

با عرض سلام و با تشکر از زحمات کارشناسان محترم سایت

آیا همان طور که خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر حرام است،خروج از منزل به درخواست شوهر ثواب و عدم خروج گناه محسوب می شود؟

بعضی اوقات، واقعاً وقت و حوصله ی شرکت در بعضی مراسم را ندارم،اما به احترام همسرم ،همیشه ایشان را همراهی کرده ام ولو گاهی برخلاف میل باطنی ام .

همان طور که خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر حرام است،مرد می تواند زنش را مجبور به بیرون رفتن از منزل به همراه ایشان یا بدون حضور ایشان، مثلاً برای رفتن به جایی نظیر یک مراسم کاری یا مهمانی زنانه مربوط به خانواده اش و... کند؟

به عبارت دیگر اگر زن علی رغم درخواست شوهرش در مراسمی شرکت نکند، گناهی را مرتکب شده است؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

Anonymous;645410 نوشت:
با عرض سلام و با تشکر از زحمات کارشناسان محترم سایت

آیا همان طور که خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر حرام است،خروج از منزل به درخواست شوهر ثواب و عدم خروج گناه محسوب می شود؟

بعضی اوقات، واقعاً وقت و حوصله ی شرکت در بعضی مراسم را ندارم،اما به احترام همسرم ،همیشه ایشان را همراهی کرده ام ولو گاهی برخلاف میل باطنی ام .

همان طور که خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر حرام است،مرد می تواند زنش را مجبور به بیرون رفتن از منزل به همراه ایشان یا بدون حضور ایشان، مثلاً برای رفتن به جایی نظیر یک مراسم کاری یا مهمانی زنانه مربوط به خانواده اش و... کند؟

به عبارت دیگر اگر زن علی رغم درخواست شوهرش در مراسمی شرکت نکند، گناهی را مرتکب شده است؟

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

همراهی کردن با شوهر و بیرون رفتن از خانه در صورت درخواست شوهر به خودی خود واجب نیست تا مخالفت با آن حرام باشد.

[SPOILER]البته توصیه این است که زن و شوهر تا حد ممکن در همه کارهایی که مخالف خواست حضرت حق نیست، همراه و همدل هم باشند.[/SPOILER]

در پناه حضرت حق باشید[/]

سجاد;645894 نوشت:

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

همراهی کردن با شوهر و بیرون رفتن از خانه در صورت درخواست شوهر به خودی خود واجب نیست تا مخالفت با آن حرام باشد.

[SPOILER]البته توصیه این است که زن و شوهر تا حد ممکن در همه کارهایی که مخالف خواست حضرت حق نیست، همراه و همدل هم باشند.[/SPOILER]

در پناه حضرت حق باشید

با سلام مجدد و با تشکر از پاسخگویی حضرتعالی

آیا این به صله ی رحم هم مربوط می شود؟ دیدار کدام یک از بستگانِ همسر برای ایشان صله ی رحم است؟

دیدار بستگانِ همسر برای زن هم صله ی رحم محسوب می شود؟مثل پدرشوهر و مادرشوهر.

[="Tahoma"][="Black"]

Anonymous;645920 نوشت:
با سلام مجدد و با تشکر از پاسخگویی حضرتعالی

آیا این به صله ی رحم هم مربوط می شود؟ دیدار کدام یک از بستگانِ همسر برای ایشان صله ی رحم است؟

دیدار بستگانِ همسر برای زن هم صله ی رحم محسوب می شود؟مثل پدرشوهر و مادرشوهر.

عرض سلام و احترام مجدد و تشکر از سؤالتان

خیر ارتباطی با صله رحم ندارد و دیدار و ارتباط با هیچ کدام از بستگان همسر به جهت صله رحم واجب شرعی نشده است.

در پناه حضرت حق باشید[/]

سجاد;646277 نوشت:

عرض سلام و احترام مجدد و تشکر از سؤالتان

خیر ارتباطی با صله رحم ندارد و دیدار و ارتباط با هیچ کدام از بستگان همسر به جهت صله رحم واجب شرعی نشده است.

در پناه حضرت حق باشید

با عرض سلام و با تشکر از بذل توجهتان به این تاپیک

از فرمایشات حضرتعالی این گونه استنباط می شود که بیشتر کارهایی که ما زنان برای همسرانمان انجام می دهیم،از قبیل دیدار بستگان مرد ازجمله مادر شوهر و پدرشوهر و... مهمانی دادن به خانواده ی مرد،نظافت منزل،شیر دادن به کودک،رفت و روب، گذشت از مهریه و...حتی خرج کردن درآمدمان در خانه،تکلیف نیست و انجام آن خارج از وظایف شرعی و قانونی است ،به قول حضرتعالی همدلی با همسر و سبک زندگی ایرانی اسلامی است .
زنان در مقایسه با مردان ،جهت آسایش خانواده تا حد بسیار زیادی از حقوق خود کوتاه می آیند ،در مقابل فقط توقع "محبت صادقانه" دارند که به نظرم توقع زیادی نیست.
البته هستند زنانی که وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند که امیدوارم همه ی ما زنان ایرانی حضرت زهرا(س) را سرمشق و الگوی خود در راستای سبک زندگی ایرانی اسلامیمان قرار دهیم.

لطفاً در صورت امکان این قسمت را هم پاسخگو باشید:

Anonymous;645920 نوشت:

دیدار کدام یک از بستگانِ همسر برای ایشان (خودِ شوهر)صله ی رحم است؟

[="Tahoma"][="Black"]

Anonymous;646788 نوشت:
دیدار کدام یک از بستگانِ همسر برای ایشان (خودِ شوهر)صله ی رحم است؟

با عرض سلام و تشکر از سؤال مجددتان

هر کسی که فامیل سببی همسر باشد و از او بتواند ارث ببرد ( سه طبقه ارث) ، جزء ارحام او بوده و صله رحم با آنها واجب شرعی است.

در پناه حضرت حق باشید[/]

سجاد;647119 نوشت:

با عرض سلام و تشکر از سؤال مجددتان

هر کسی که فامیل سببی همسر باشد و از او بتواند ارث ببرد ( سه طبقه ارث) ، جزء ارحام او بوده و صله رحم با آنها واجب شرعی است.

در پناه حضرت حق باشید

با سلام مجدد
شوهر ممکن است از n نفر ارث ببرد.حتی اگر طبقه سوم عمو و عمه هایش که فرزند نداشته، ورثه ای غیر از ایشان نداشته باشند.البته ممکن است در حال حاضر ورثه داشته باشند اما بر اثر مثلاً حادثه ای وراثشان از بین برود و احتمالاً ایشان وارث شوند. باز هم باید در مورد ایشان صله ی رحم به جای آورده شود؟

Anonymous;648089 نوشت:
با سلام مجدد
شوهر ممکن است از n نفر ارث ببرد.حتی اگر طبقه سوم عمو و عمه هایش که فرزند نداشته، ورثه ای غیر از ایشان نداشته باشند.البته ممکن است در حال حاضر ورثه داشته باشند اما بر اثر مثلاً حادثه ای وراثشان از بین برود و احتمالاً ایشان وارث شوند. باز هم باید در مورد ایشان صله ی رحم به جای آورده شود؟

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

بله قطع رحم در تمام مواردی که نام بردید و همه طبقات ارث ، جایز نیست و صله رحم باید انجام گیرد اما صله رحم حتما به رفتن و دیدار حضوری نیست با یک تلفن گاه و بیگاه هم می توان صله رحم را انجام داد.

در پناه حضرت حق باشید

سجاد;648169 نوشت:

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

بله قطع رحم در تمام مواردی که نام بردید و همه طبقات ارث ، جایز نیست و صله رحم باید انجام گیرد اما صله رحم حتما به رفتن و دیدار حضوری نیست با یک تلفن گاه و بیگاه هم می توان صله رحم را انجام داد.

در پناه حضرت حق باشیدبا عرض سلام و با تشکر از پاسخگویی حضرتعالی

در زمان های قدیم که امکانات تلفن و پیامک و... نبود، در صورت مخالفت شوهر با خروج زن از منزل، زنان چگونه می توانستند صله ی رحم را به جای آورند؟ آیا به جای آوردن صله ی رحم برای زنان واجب بود؟

[="Tahoma"][="Black"]

Anonymous;650896 نوشت:
با عرض سلام و با تشکر از پاسخگویی حضرتعالی

در زمان های قدیم که امکانات تلفن و پیامک و... نبود، در صورت مخالفت شوهر با خروج زن از منزل، زنان چگونه می توانستند صله ی رحم را به جای آورند؟ آیا به جای آوردن صله ی رحم برای زنان واجب بود؟

با عرض سلام و احترام مجدد و تشکر از سؤالتان

صله رحم در همه زمان ها لازم بوده و چیز جدیدی نیست و زنان همیشه می توانند برای کار واجبشان مانند رفتن به حج و صله رحم ( در حد ضرورت که قطع رحم صدق نکند و امکان این کار در منزل نباشد) و سایر واجبات ، بدون اذن شوهر از منزل خارج شوند.

اما قطعا حتی در این موارد نیز رعایت ادب و احترام شوهر و اطلاع دادن بلکه کسب اجازه کردن ، موجب دوام زندگی و کمال بندگی خواهد بود.

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است