حکم نماز خواندن در خانه وقفی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم نماز خواندن در خانه وقفی

سلام خانه هایی ک وقفی هستند زیر نظر اوقاف ایا میشود نماز خواند یانه؟
حکم خرید خانه های وقفی چیه؟
شبیری ورهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام خانه هایی ک وقفی هستند زیر نظر اوقاف ایا میشود نماز خواند یانه؟
حکم خرید خانه های وقفی چیه؟
شبیری ورهبر

سلام علیکم

 خرید و فروش  و اجاره این منازل تحت نظارت اداره اوقاف و متولی با رعایت موازین شرعی و  قوانین مربوطه اشکالی ندارد  و نمازخواندن اشکال ندارد