حکم قرض گرفتن وسایل مسجد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم قرض گرفتن وسایل مسجد

باسلام

حکم امانت برداشتن قرآن یامفاتیح ازمسجد برای مدتی،چیست؟

همچنین قرض گرفتن چارپایه های بلند مسجد برای کارهای حسینه چه حکمی دارد؟

ایا میشه قرض یا اجاره گرفت ؟

مرجع: رهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

باسلام

 

حکم امانت برداشتن قرآن یامفاتیح ازمسجد برای مدتی،چیست؟

 

همچنین قرض گرفتن چارپایه های بلند مسجد برای کارهای حسینه چه حکمی دارد؟

 

ایا میشه قرض یا اجاره گرفت ؟

 

مرجع: رهبر

با سلام و احترام

اگر قرآن و مفایح و سایر وسایل وقف مسجد باشد بیرون بردن و خروج و امانت آن از مسجد جایز نیست.

رساله مراجع، احکام وقف