حکم شرعی نامگذاری فرزند به محمد یاسین

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم شرعی نامگذاری فرزند به محمد یاسین

با سلام
با توجه به حدیث در خصوص نهی از نامگذاری اسم یاسین آیا نامگذاری فرزند به محمدیاسین اشکال دارد؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

زهرا۱۴۵۶;977476 نوشت:
با سلام
با توجه به حدیث در خصوص نهی از نامگذاری اسم یاسین آیا نامگذاری فرزند به محمدیاسین اشکال دارد؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

نامگذاری فرزند به محمد یاسین از جهت شرعی اشکالی ندارد.

موضوع قفل شده است