جمع بندی حکم سجده بر مهر چرک بسته (چرکین) و تغییر رنگ داده

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم سجده بر مهر چرک بسته (چرکین) و تغییر رنگ داده

, بسم الله النور


با سلام و ادب.


س1- حکم خواندن نمازبا مهری که روی اش کلا چرکینه یعنی روی اش چرک بسته و چرک نشسته چیست؟

س2- اگر در مهرى كه قدرى چرك دارد، شك شود كه آيا اين چرك به اندازه اى هست كه مانع به حساب بیآيد يا نه، آيا مى توان با اين مهر نماز خواند؟

س3- حکم خواندن نماز با مهری که تنها رنگش از حالت عادی تغییر کرده ، مثلا رنگش تقریبا قهوه ای تیره شده، چیست؟ در پایان مقلد حضرت آیا الله مکارم شیرازی می باشم.

خداحافظ

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

maryam_lovely25;566462 نوشت:
با سلام و ادب.

س1- حکم خواندن نمازبا مهری که روی اش کلا چرکینه یعنی روی اش چرک بسته و چرک نشسته چیست؟

س2- اگر در مهرى كه قدرى چرك دارد، شك شود كه آيا اين چرك به اندازه اى هست كه مانع به حساب بیآيد يا نه، آيا مى توان با اين مهر نماز خواند؟

س3- حکم خواندن نماز با مهری که تنها رنگش از حالت عادی تغییر کرده ، مثلا رنگش تقریبا قهوه ای تیره شده، چیست؟ در پایان مقلد حضرت آیا الله مکارم شیرازی می باشم.

خداحافظ

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤالات شما

1. اگر روی مهر به حدی چرک باشد که مانع رسیدن پوست پیشانی به خاک گردد ، سجده صحیح انجام نشده است.

2. باید یقین داشته باشد چرک روی مهر مانع رسیدن پوست پیشانی به خاک نباشد.

3. تنها تغییر رنگ مضر نیست .

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
آیت الله مکارم شیرازی ، توضیح المسائل م 953[/]

موضوع قفل شده است