حکم روزه مسافر در صورت سفر به وطن قبلی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم روزه مسافر در صورت سفر به وطن قبلی

سلام

فردی بعد ازدواج در یک شهر دیگه ساکن میشه و آن شهر میشه وطن شخص

اگه این شخص به خانه والدینش که در شهر دیگه هستند مسافرت کنه که زمانی اون شهر وطن خود شخص بوده نماز و روزه شخص چه حکمی پیدا میکنه؟
آیا خونه والدین هنوزم وطن شخص محسوب میشه؟
رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

صمیمی;927726 نوشت:
سلام

فردی بعد ازدواج در یک شهر دیگه ساکن میشه و آن شهر میشه وطن شخص

اگه این شخص به خانه والدینش که در شهر دیگه هستند مسافرت کنه که زمانی اون شهر وطن خود شخص بوده نماز و روزه شخص چه حکمی پیدا میکنه؟
آیا خونه والدین هنوزم وطن شخص محسوب میشه؟
رهبری

با سلام و احترام

اگر در شهر والدينش، بدنیا آمده و بزرگ شده یا به قصد وطن در آنجا سکونت داشته است، درصورتی که بعداز ازدواج از آنجا اعراض نکرده باشد یعنی قصد ترک وطن نداشته باشد همچنان آنجا وطنش محسوب میشود و نماز تمام و روزه صحیح است.

موفق و مويد باشید

نور;928189 نوشت:
اگر در شهر والدينش، بدنیا آمده و بزرگ شده یا به قصد وطن در آنجا سکونت داشته است، درصورتی که بعداز ازدواج از آنجا اعراض نکرده باشد یعنی قصد ترک وطن نداشته باشد همچنان آنجا وطنش محسوب میشود و نماز تمام و روزه صحیح است.

منظورتان از اینکه بعد از ازدواج از انجا که زاد گاهش بوده اعراض نکرده چیست؟
سوال بنده ناظر بر اینه که شخص بعد از ازدواج ساکن شهر دیگری شده باشد.

صمیمی;928206 نوشت:

منظورتان از اینکه بعد از ازدواج از انجا که زاد گاهش بوده اعراض نکرده چیست؟
سوال بنده ناظر بر اینه که شخص بعد از ازدواج ساکن شهر دیگری شده باشد.

با سلام و احترام

منظور از اعراض این است که قصد کند در مکانی که قبلا ساکن بوده دیگر حتی اگر شرایطی هم فراهم شود قصد زندگی و برگشت به آنجا ندارد اگر به این صورت ترک وطن کرده باشد نماز در آنجا شکسته است.

در پناه حق به سلامت باشید

موضوع قفل شده است