حکم روزه شخصی که در شهر دیگری مشغول ساختن خانه می باشد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم روزه شخصی که در شهر دیگری مشغول ساختن خانه می باشد

سلام درمورد روزه گرفتن شخصی که در شهر دیگری مشغول ساختن خانه میباشد که برای تفریح و مواقعی که به شهر فامیلی خود برود محلی داشته باشد روزه و نماز را باید شکسته بخواند یا کامل؟امام خمینی و فعل آیت اله وحید خراسانی

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;927406 نوشت:
سلام درمورد روزه گرفتن شخصی که در شهر دیگری مشغول ساختن خانه میباشد که برای تفریح و مواقعی که به شهر فامیلی خود برود محلی داشته باشد روزه و نماز را باید شکسته بخواند یا کامل؟امام خمینی و فعل آیت اله وحید خراسانی

سلام علیکم

طبق نظر مرحوم امام خمینی و آیت الله وحید خراسانی:

اگر در آن مکان فقط برای تفریحی گاهی می خواهند(مثلا هر ماه یک یا دو روز) بروند و نه به صورت مستمر نمازشان در آنجا شکسته است و روزه شان صحیح نیست.

موضوع قفل شده است