حکم رمی جمرات

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم رمی جمرات

سلام

آیا انداختن هفت سنگریزه به صورت یکجا در رمی جمرات صحیح است؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

saeed1365;910197 نوشت:
سلام

آیا انداختن هفت سنگریزه به صورت یکجا در رمی جمرات صحیح است؟

با سلام و عرض ادب

در فرض سوال صحیح نیست

مسأله 394
در انجام رمي، شرايطي وجود دارد كه عبارتند از: 1‌. نيت؛ به گونه‌اي كه در نيت احرام بيان شد. 2. رمي با سنگ‌ريزه‌هايي انجام شود كه به آنها «ريگ» اطلاق مي‌شود و كوچك‌تر از ريگ (شن) يا بزرگ‌تر از آن (سنگ) نبايد باشد. 3. زمان رمي براي كسي كه بتواند، از طلوع خورشيد تا غروب آن است. 4. ريگ‌ها به جَمَره برخورد كند، بنا بر اين اگر برخورد نكند يا گمان كند كه اصابت كرده، كافي نيست و بايد ريگ ديگري را به جاي آن بزند، و رسيدن ريگ‌ها به دايره‌ي پيرامون جَمَره، بدون برخورد با آن، كافي نيست. 5. هفت ريگ پرتاب كند. 6. پرتاب ريگ‌ها به دنبال هم باشد، پس اگر همه را يك‌باره پرتاب كند، فقط يك بار محسوب مي‌شود، خواه همه‌ي آنها به جَمَره برخورد كند يا بعض آنها برخورد نكند.

مناسک حج امام خمینی مطابق با نظر مقام معظم رهبری به آدرس:
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=247&tid=9

موضوع قفل شده است