حکم خواندن حمد وسوره در نماز جماعت

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم خواندن حمد وسوره در نماز جماعت
سلام در نماز جماعت اگر ماموم حمد وسوره را بخواند اشکالی دارد؟
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
با سلام و احترام در نمازجماعت ماموم نباید حمد و سوره را بخواند. رساله مراجع،احکام نماز
سلام اگر در نماز جماعت مامون حمد وسوره را بخواند باعث باطل شدن نمازش می شود؟