جمع بندی حكم خون در تخم مرغ و خوردن تخم مرغ چيست؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حكم خون در تخم مرغ و خوردن تخم مرغ چيست؟

حكم خون در تخم مرغ و خوردن تخم مرغ چيست؟
امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] نجس نيست. ولي به احتياط واجب بايد از خوردن آن اجتناب كند و اگر خون را با زرده تخم مرغ بهم بزنند كه از بين برود خوردن آن زرده هم مانعي ندارد.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، ص14، م 98

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] محكوم به طهارت است ولي خوردن آن حرام است.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] اجوبةالاستفتائات، 1389، ص59، س269

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] خون در تخم مرغ پاك است و احتياط مستحب آن است كه از زردة تخم-مرغي كه ذره اي خون در آن باشد اجتناب شود.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، 1430هـ.ق،ص26، م95

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بنابر احتياط واجب از تخم مرغي كه ذره اي خون در آن است بايد اجتناب كرد. ولي اگرخون در زرده باشد تا پوست نازك آن پاره نشده سفيده پاك است.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، 1385، ص25، م99

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] خون تخم مرغ پاک است ولی نمی توان آن را خورد مگر اینکه مستهلک شود.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، 1389، ص34

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] خوردن خون حرام است و بنابر احتیاط واجب محکوم به نجاست است و باید از کل تخم مرغ اجتناب کرد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، 1379، ص208، م99

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] بنابر احتياط از تخم مرغي كه ذره اي خون در آن است بايد اجتناب كرد ولي اگرخون در زرده باشد تا پوست نازك آن پاره نشده سفيده پاك است.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] توضيح المسائل، 1390، ص27‌، م99

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]


پی نوشت:
استفتائات جامعة الزهراء
برچسب: