حديث امامان اثنا عشر در منابع اهل سنت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حديث امامان اثنا عشر در منابع اهل سنت

اين حديث از گروهي از صحابه پيامبر (ص) نقل شده است كه بيشترين اسناد آن به «جابر بن سمره» مي‏رسد،

و سپس به «عبداللّه بن مسعود» و «عبداللّه بن عمر» و «عبداللّه بن عمر و بن عاص» و «عبدالملك بن عمير» و «ابي‏الجلد» و «ابي جحيفه» (و حداقل هفت نفرند)

ولي حفاظ و ناقلان حديث كه آن را در كتابهاي خود نقل كرده‏اند بالغ بر دهها كتاب مي‏شود، اكنون به قسمتي از آن توجه فرمائيد.

1 ـ در صحيح مسلم از جابر بن سمره نقل شده كه مي‏گويد «سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ (ص) يَقُولُ لايَزالُ الاِسلامُ عَزيزاً اِلي اِثْني عَشَرَ خَليفَهً – ثُمَّ قالَ كَلِمَهً لَمْ اَفْهَمْها! فَقُلْتُ لاَبي ما قالَ؟ فَقالَ كُلُهُمْ مِنْ قُريْشٍ!» (صحيح مسلم 3/1453)

[اسلام پيوسته عزيز خواهد بود تا دوازده خليفه بر مسلمانان حكومت كنند، سپس سخني فرمود كه من نفهميدم ، پس به پدرم (كه در آنجا حاضر و از من به پيامبر (ص)نزديكتر بود) گفتم پيامبر (ص) چه فرمود؟ گفت ، فرمود «تمام آنها از قريشند»].

در همين كتاب با سند ديگري از «جابر» تعبير ديگري نقل مي‏كند و به جاي «لايَزالُ هذا الدّينِ عَزيزاً» ، «لايَزالُ هذا الاَمْرُ» آمده است.

و در تعبير سومي با سند ديگري «لايَزالُ هذَا الدّينُ عَزيزاً مَنيعاً» آمده است .

و در تعبير چهارمي از عامر بن سعد بن ابي‏وقاص نقل مي‏كند كه به جابر بن سمره نامه‏اي نوشتم كه بعضي از اخباري را كه خودت از پيامبر (ص) شنيده‏اي براي من بنويس، او چنين نوشت كه من از پيامبر (ص) شنيدم مي‏فرمود «لايَزالُ الدّينُ قائِماً حَتي تَقُومُ السّاعَهُ ، اَوْ يَكُونُ عَلَيْكُمْ اِثْني عَشَرَ خَليفَهً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

[دين اسلام بر پا است تا قيام قيامت ، يا اينكه بر شما دوازده خليفه حكومت مي‏كنند كه همه از قريشند].

و در طريق ديگري در همان صحيح مسلم از «جابر» آمده است «لايَزال هذَا الدّينُ عَزيزاً مَنيعاً اِلي اِثْني عَشَرَ خَلَيفَهً» [اين دين قدرتمند و شكست ناپذير خواهد بود تا دوازده خليفه بر آن حكومت كنند] و در آخر اين حديث نيز همان جمله «كُلُّهُمْ مِنْ قُريْشٍ» ديده مي‏شود. (صحيح مسلم 3/1453).

2 ـ همين حديث در صحيح بخاري با عبارت مشابهي آمده است، جابر مي‏گويد از پيامبر خدا (ص) شنيدم مي‏فرمود

«يَكُونُ اِثْني عَشَرَ اَميراً فَقالَ كَلِمَهً لَمْ اَسْمَعْها ، فَقالَ اَبي اِنَّهُ قالَ كُلُّهُم مِنْ قُرَيْشٍ» (صحيح بخاري، ج 3، جزء نهم، ص 101) [بعد از من دوازده امير خواهد بود، سپس سخني فرمود كه آن را نشنيدم ، پدرم گفت فرمود همة آنها از قريشند].

3 ـ همين معني در صحيح ترمذي نيز با تفاوت جزئي ذكر شده و ترمذي بعد از نقل آن مي‏گويد «هذا حَديثَ حَسَنٌ صَحيحٌ» [اين حديث نيكوي، صحيح است]. (صحيح ترمذي 4/501)

4 ـ در صحيح ابي‏داود نيز همين معني با تفاوت مختصري آمده است ، و لحن حديث نشان مي‏دهد كه پيامبر (ص) آن را در حضور جمعيت فرموده، زيرا در آن وارد شده است وقتي پيامبر (ص) فرمود «همواره اين دين نيرومند و عزيز است تا دوازده خليفه» مردم با صداي بلند تكبير گفتند. (صحيح ابي‏داود/4)

5 ـ در مسند احمد حنبل نيز در چندين مورد اين حديث ذكر شده است كه بعضي از محققان شماره طرق آن را در اين كتاب به جابر، سي و چهار طريق ذكر كرده‏اند! (منتخب الاثر، ص 12 و احقاق الحق ج 13)

در يك مورد مي‏خوانيم كه مسروق مي‏گويد ما نزد عبداللّه بن مسعود نشسته بوديم، و او براي ما قرآن مي‏خواند،

كسي از او سؤال كرد آيا از رسول خدا (ص) هرگز سؤال كرديد كه چند خليفه بر اين امت حكومت مي‏كنند‏؟

عبداللّه بن مسعود گفت از زماني كه به عراق آمده‏ام ، قبل از تو كسي اين سؤال را از من نكرده است!
سپس افزود آري ما از رسول خدا (ص) سؤال كرديم فرمود «اِثْني عَشَرَ كَعِدَّهً نُقْباءِ بَني اِسْرائيلَ» [دوازده نفر به تعداد نقبا و رؤساي بني اسرائيل]! (مسند احمد ، ج 1، ص 398)