حج

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حج

اگر فردی پول حج واجب را نداشته ولی بعدا
وقتی به آن پول میرسد در بستر بیماری است
در این جا او باید چه کار کند؟

برچسب: 

محمد حسین1;73598 نوشت:
اگر فردی پول حج واجب را نداشته ولی بعدا وقتی به آن پول میرسد در بستر بیماری است در این جا او باید چه کار کند؟


كسي كه پول حج واجب را ندارد يا بخاطر بيماري نمي تواند به حج برود ، حج بر او واجب نيست چرا كه يكي از شرايط وجوب يعني استطاعت را ندارد (1). مگر اينكه از سالهاي پيش مستطيع بوده و نرفته اگر چه به زحمت باشد ، بايد برود (2)

پي نوشت:‌
1. توضيح المسائل مراجع م 2036
2. توضيح المسائل مراجع م 2047
موضوع قفل شده است