جوان آمریکایی ○۩○ دنبال یه گمشده بودم ... ( فایل صوتی )

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
جوان آمریکایی ○۩○ دنبال یه گمشده بودم ... ( فایل صوتی )

بسم الله الرحمن الرحیم

ماجرای جوان آمریکایی که در یکی از مجلات علمی قم چاپ شده با صدای استاد پناهیان ( مصاحبه اش)

دنبال یه گمشده میگشتم . . .. .