جرم ناخن و غسل

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
جرم ناخن و غسل

سلام چند سوال در رابطه با غسل دارم:

۱- آیا گفتن بسم الله در هنگام غسل یا وضو واجب است؟

۲- آیا شستن داخل بینی و داخل گوش در غسل لازم است؟ شستن بخش لاله گوش و پیچ خوردگی روی آن و دست کشیدن به آن زیر دوش لازم است؟

۳- ناخن های دست من بلند هستند آیا باید یک به یک آب را هنگام غسل به زیر آن ها بگیرم یا به طور معمول به خاطر بلند بودنشان حین غسل کردن آب به زیر آن ها میرسد ؟

۴- و سوال آخرم  ناخن هی دست من  بلند است (از حد معمولی بلند تر) و پس از حمام زیر آنها یک لایه خیلی  نازک جرم سفید زیر آنها ایجاد میشود که پس از حمام هم به گونه ای است که  میتوانم آنهارا با ناخن بردارم.
نمیدونم این جرم ایجاد شده از خود ناخنم است که در برخورد با آب تشکیل میشود یا اثری از شامپو و صابونی است که در حمام استفاده کرده ام.. میخوام بدانم که آیا غسل من با این ناخنها و چیزی که تعریف کردم صحیح است یا خیر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام چند سوال در رابطه با غسل دارم:

 

۱- آیا گفتن بسم الله در هنگام غسل یا وضو واجب است؟

 

۲- آیا شستن داخل بینی و داخل گوش در غسل لازم است؟ شستن بخش لاله گوش و پیچ خوردگی روی آن و دست کشیدن به آن زیر دوش لازم است؟

 

۳- ناخن های دست من بلند هستند آیا باید یک به یک آب را هنگام غسل به زیر آن ها بگیرم یا به طور معمول به خاطر بلند بودنشان حین غسل کردن آب به زیر آن ها میرسد ؟

 

۴- و سوال آخرم  ناخن هی دست من  بلند است (از حد معمولی بلند تر) و پس از حمام زیر آنها یک لایه خیلی  نازک جرم سفید زیر آنها ایجاد میشود که پس از حمام هم به گونه ای است که  میتوانم آنهارا با ناخن بردارم.
نمیدونم این جرم ایجاد شده از خود ناخنم است که در برخورد با آب تشکیل میشود یا اثری از شامپو و صابونی است که در حمام استفاده کرده ام.. میخوام بدانم که آیا غسل من با این ناخنها و چیزی که تعریف کردم صحیح است یا خیر

با سلام و احترام

1. بسم الله گفتن هنگام غسل واجب نیست.

2. شستن داخل بینی و داخل گوش لازم نیست ولی شستن قسمت های ظاهری از لاله گوش واجب است.

3.هنگام غسل آب به زیر ناخن ها می رسد و شستن و دست کشیدن جداگانه لازم نیست.

4. قسمت بلندی ناخن باید تمیزو بدون چرک باشد وتشخیص مانع برعهده مکلف است اگر مواردی که فرمودید مانع محسوب می شود باید برطرف نمایید.

رساله مراجع، احکام غسل

4. قسمت بلندی ناخن باید تمیزو بدون چرک باشد وتشخیص مانع برعهده مکلف است اگر مواردی که فرمودید مانع محسوب می شود باید برطرف نمایید.

رساله مراجع، احکام غسل

اگر بعد از غسل یا وضو متوجه شویم مقداری جرم زیر ناخن بوده اما ما ندیده ایم آیا لازم است غسل یا وضو را مجددا تکرار نمود؟

موضوع قفل شده است