تقلید از مرجع تقلید خانواده ؟؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تقلید از مرجع تقلید خانواده ؟؟

آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند) تابع سر پرست خانواده مى‏باشد؟

باسلام وسپاس

خير ،در تقليد پيروي از يكديگر درست نيست وهر كس در اين امر مستقل است .البته اگر افراد خانواده به صحت تحقيق سرپرست خانواده اطمينان يابند ،مي توانند بر اسا س گفته او عمل كنند .

استفتائات امام (ره) / ج 1 / س 24 و اجوبة الاستفتائات / م 25.

موضوع قفل شده است