(تفسیر قرآن کریم به صورت صوتی به زودي...)مطالعه شود

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
(تفسیر قرآن کریم به صورت صوتی به زودي...)مطالعه شود

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسیر قرآن به صورت صوتی در حال تولید می باشد و سعی میشود تمامی منابع اشخاص هم در آن رعایت شود تا علاقه مندان به این علم تفسیر بتوانند راحت تر آن را یاد بگیرند(دوره صوتی به صورت فشرده خواهد بود..)
دوستانی که در قالب تولید رسانه های مذهبی میتوانند کمک کنند در این تاریک اعلام یا پیام خصوصی به بنده ارسال کنند(حتی در مورد پخش این مجموعه عظیم در رسانه)
علاقه مندان میتوانند در این تاپیک نظرات خودشون رو بنویسند تا بتوانیم نظرات را روی مجموعه تفسیر صوتی اجرا کنیم..
این مجموعه به طور پیشرفت به صورت صوتی فقط به زبان فارسی است
موفق باشید

برچسب: