جمع بندی تفاوت ملائکه و فرشتگان

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت ملائکه و فرشتگان

سلام.

می خواستم بدانم فرق بین ملائکه وفرشتگان درچیست؟چه فرق باهم دیگردارند؟وکدام یک بردیگری ارجعیت دارند؟

که این همه درقرآن از فرشتگان وملائکه نام برده شده است. لطفا" بیشترتوضیح دهید.اگرهمراه با آیات قرآن واحادیث ائمه معصومین علیه السلام باشد.بهتراست.

باتشکرازشما.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صدیق

می خواستم بدانم فرق بین ملائکه وفرشتگان درچیست؟چه فرق باهم دیگردارند؟وکدام یک بردیگری ارجعیت دارند؟

باسلام

پاسخ بدین سوال وابسته به ریشه شناسی واژه ملائکه است و مبحثی لغوی و ادبی است نه آموزه دینی.

برخی معتقدند که ملائکه، جمع مَلَک(یعنی فرشته) هستند(1) و بدین ترتیب، معادل عربی واژه فرشتگان است.

برخی دیگر معتقدند که ملائکه، جمع ملاک به معنای فرستاده و رسول(2) یا مشتق از الوَکَه به معنای رسالت(3) میدانند. در این صورت، ملائکه به معنای رسول است و رابطه بین فرشتگان و ملائکه عموم و خصوص مطلق است. بدین صورت که برخی فرشتگان چون مقام پیام آوری خداوند را دارند، مانند جناب جبرئیل (رابطه بین خداوند و پیامبران بشری)، ملائکه نیز شمرده میشوند و برخی دیگر از ملائکه نیستند.

 

 

 

پی نوشتها:

1. خمینی، سید مصطفی، تفسیر القرآن الکریم، به کوشش محمد سجادی اصفهانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۰ش،  ج۴، ص۲۵۴

2. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، به کوشش صدقی، جمیل العطار، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۱۵ق. ج۱، ص۱۵۵؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، به کوشش محمود عادل و احمد حسینی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق، ج۵، ص۲۹۲.

3. صدرالمتألهین شیرازی، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۳ش. ج۲، ص۳۵۰.

سلام .باتشکرازپاسخ شماکه لطف کردید وپاسخ فرمودید.

اما برایم قانع کننده نبود..

سلام .باتشکرازپاسخ شماکه لطف کردید وپاسخ فرمودید.

 

اما برایم قانع کننده نبود..

سلام دوست عزیز

چه چیزی قانع کننده نبود؟

جمع بندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرسش: می خواستم بدانم فرق بین ملائکه وفرشتگان درچیست؟چه فرق باهم دیگردارند؟وکدام یک بردیگری ارجعیت دارند؟

 

پاسخ:

پاسخ بدین سوال وابسته به ریشه شناسی واژه ملائکه است و مبحثی لغوی و ادبی است نه آموزه دینی.

برخی معتقدند که ملائکه، جمع مَلَک(یعنی فرشته) هستند(1) و بدین ترتیب، معادل عربی واژه فرشتگان است.

برخی دیگر معتقدند که ملائکه، جمع ملاک به معنای فرستاده و رسول(2) یا مشتق از الوَکَه به معنای رسالت(3) است. در این صورت، ملائکه به معنای رسول است و رابطه بین فرشتگان و ملائکه عموم و خصوص مطلق است. بدین صورت که برخی فرشتگان چون مقام پیام آوری خداوند را دارند، مانند جناب جبرئیل (رابطه بین خداوند و پیامبران)، ملائکه نیز شمرده میشوند و برخی دیگر از ملائکه نیستند.

 

پی نوشتها:

1. خمینی، سید مصطفی، تفسیر القرآن الکریم، به کوشش محمد سجادی اصفهانی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۰ش،  ج۴، ص۲۵۴

2. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، به کوشش صدقی، جمیل العطار، بیروت،‌ دار الفکر، ۱۴۱۵ق. ج۱، ص۱۵۵؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، به کوشش محمود عادل و احمد حسینی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق، ج۵، ص۲۹۲.

3. صدرالمتألهین شیرازی، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۶۳ش. ج۲، ص۳۵۰.

 

موضوع قفل شده است