جمع بندی تفاوت معانی اسماء الحسنی در دعای جوشن کبیر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت معانی اسماء الحسنی در دعای جوشن کبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام ، بنده نگاهی به دعای جوشن کبیر انداختم و دیدم برخی اسماء حسنی که در آن آمده ظاهرا هم معنی هستند ، بنده میخواستم بدونم آیا تفاوتی بین معنای این نام ها وجود دارد ؟ آن تفاوت ها چیست ؟

مثلا :

یا غافِرَ الْخَطیئاَّتِ

یَا غَافِرَ الْخَطَایَا

یَا غَافِرَ الْمُذْنِبِینَ

یَا غَافِرَ الذَّنْبِ

یَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ

یَا غَافِر

یَا غَافِرَ الْخَطَاءِ

_______________

میخواستم بدونم آیا تفاوتی در معنی این اسماء حسنی وجود دارد ؟ مخصوصا تفاوت بین اسمائی که با رنگ قرمز مشخص شده چیست ؟

با تشکر .

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد تذکره

[TD][/TD]

سوال :
بنده نگاهی به دعای جوشن کبیر انداختم و دیدم برخی اسماء حسنی که در آن آمده ظاهرا هم معنی هستند ، بنده میخواستم بدونم آیا تفاوتی بین معنای این نام ها وجود دارد ؟ آن تفاوت ها چیست ؟
مثلا : یا غافِرَ الْخَطیئاَّتِ، یَا غَافِرَ الْخَطَایَا، یَا غَافِرَ الْمُذْنِبِینَ، یَا غَافِرَ الذَّنْبِ، یَا غَافِرَ مَنِ اسْتَغْفَرَهُ، یَا غَافِرَ الْخَطَاءِ
می خواستم بدانم آیا تفاوتی در معنی این اسماء حسنی وجود دارد ؟ مخصوصا تفاوت بین اسمائی که با رنگ قرمز مشخص شده چیست ؟

پاسخ :
در زبان عربی دو نوع جمع هست. یکی «سالم» که یعنی کلمۀ «مفـرد» سـالم می‌‎مـاند، نمی‌شـکند و به آخـر آن برای مذکر علامت یا پسوند «ین» یا «ون» و برای مؤنث علامت یا پسوند «ات» اضافه می‌شود، مثل مخاطب، مخاطبین، مخاطبون، مخاطبات؛ معلم، معلمین، معلمون، معلمات؛ مؤمن، مؤمنین، مؤمنون، مؤمنات.
دیگری جمع «مکسر» است که قاعدۀ معینی ندارد، یعنی «قیاسی» نیست، «سماعی» است و در مورد هر اسم مفردی باید دید یا در واقع شنید که اهل زبان مفرد آن را به چه صورت می‌شکند و چه‌گونه به صورت جمع مکسر یا شکسته درمی‌آورد.(1)
لذا از جهت معنا هر دو تا یکی است و فرقی وجود ندارد ولی تنها تفاوتشان در لفظ است که خطایا جمع مکسر خطیئه است و خطیئات جمع مونث سالم خطیئه است.
البته بکار رفتن این دو جمع در دو عبارات همگسازی در قافیه است :
(۲) یا سَیِّدَ السّاداتِیا مُجیبَ الدَّعَواتِ یا رافِعَ الدَّرَجاتِ یا وَلِىَّ الْحَسَناتِ یا غافِرَالْخَطیئاَّتِ یا مُعْطِىَ الْمَسْئَلاتِ یا قابِلَ التَّوْباتِ یا سامِعَ الاْصْواتِ یا عالِمَ الْخَفِیّاتِ یا دافِعَ الْبَلِیّاتِ
(۷) یا غافِرَ الْخَطایا یا کاشِفَ الْبَلایا یا مُنْتَهَى الرَّجایا یا مُجْزِلَالْعَطایا یا واهِبَ الْهَدایا یا رازِقَ الْبَرایا یا قاضِىَ الْمَنایا یا سامِعَ الشَّکایا یا باعِثَ الْبَرایا یا مُطْلِقَ الاْسارى

_______________

1.رک.صرف ساده سیدمحمد طباطبایی

موضوع قفل شده است