جمع بندی تصویر امام خمینی، رحمة الله تعالی علیه، در ماه!

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تصویر امام خمینی، رحمة الله تعالی علیه، در ماه!

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
یک سوال از حضور کارشناسان عزیز داشتم...

سخن مشهوری که بسیار شنیدم این است که می گویند در اوایل انقلاب اسلامی، تصویر امام خمینی -رحمة الله تعالی علیه- در ماه افتاد و بسیاری، آن را دیدند!
من که در آن زمان،نبودم ولی حتی افراد سالمندی را دیده ام که ادعای دیدن این تصویر را دارند!
آیا این حادثه واقعیت دارد؟
اگر دارد چگونه ممکن است؟
و اگر ندارد علت مطرح شدن این سخن چه بود؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سید محسن

با سلام
مردم به خاطر احترام و علاقه ای که به امام داشتند وقتی به ماه نگاه میکردند میگفتند عکس امام درون ماه است اما این مطلب صحت ندارد وقتی از خود امام سوال کردند که مردم میگویند عکس شما را در ماه میبینند آیا خودتان هم دیده اید ایشان لبخندی زده و فرمودند این بازیها را باور نکنید و این حرفها صحت ندارد

جمع بندی

پرسش:

آیا نقش بستن تصویر امام خمینی بر روی ماه صحت دارد.؟

پاسخ:

مردم به خاطر احترام و علاقه ای که به امام داشتند وقتی به ماه نگاه می کردند می گفتند عکس امام درون ماه است اما این مطلب صحت ندارد. برخی از علما خاطراتی از این داستان نقل کرده اند.(1) وقتی از خود امام سوال کردند که مردم می گویند عکس شما را در ماه می بینند آیا خودتان هم دیده اید؟ ایشان لبخندی زده و فرمودند این بازی ها را باور نکنید و این حرف ها صحت ندارد.

پی نوشت:

1. شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، موسسه کتاب شناسی شیعه،1393ش، قم، ج 3 ص 669

موضوع قفل شده است