ترجمه فارسی کتب اهل سنت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ترجمه فارسی کتب اهل سنت

بسمه تعالی برادران گرامی سلام علیکم سوالی دارم و از کارشناسان و دوستان محترم خواهش دارم به بنده کمک کنند آیا ترجمه فارسی برای کتب اهل سنت(منظورم علمای بزرگ است)در زمینه تفاسیر قرآن-حدیث-تاریخ و ... میشناسند؟لطفا نام کتاب مترجم و انتشارات را بگویید(البته صحیح بخاری و تاریخ طبری را میدانم)با تشکر و السلام علی عباد الله الصالحین

پاسخ کارشناس

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صدرا

[=&amp]با سلام و عرض ادب

[/] [=&amp]1) در حوزه ی کتب اصلی حدیثی اهل سنت، بجز کتاب صحیح بخاری که توسط آقای «عبدالعلی نوراحراری » ترجمه شده، بقیه ی کتب به شکل گزیده ترجمه شده اند؛ لذا ما کتاب حدیثی کاملی از مصادر اهل سنت که به زبان فارسی ترجمه شده باشد فعلا نداریم.[/]

[=&amp]2) در حوزه فقه نیز کتاب فقهی مستدلی که به زبان فارسی باشد موجود نمی باشد؛ زیرا که مخاطب این کتب طلاب علوم دینی می باشند که همه ی دروس آنها نیز به زبان عربی است. بله برخی از کتب فتاوای به زبان فارسی می باشد که برای عموم مردم به نگارش در آمده است، همچون کتاب محمود الفتاوی، تالیف مفتی خدا نظر طوقی پور که در فقه حنفی می باشد.[/]

[=&amp]3) در حوزه تفسیر نیز تفاسیر اصلی اهل سنت به زبان عربی می باشند؛ بجز تفاسیری که اصل نگارش آنها به زبان فارسی بوده است همچون تفسیر «سور آبادی»؛ البته برخی از تفاسیر معاصرین همچون تفسیر «فی ظلال القرآن»، تالیف سید قطب، ترجمه شده اند، که البته این کتب اعتبار وافری در نزد اکثر اهل سنت نخواهند داشت؛ زیرا در مباحث تفسیری به علت وجود اختلاف کلامی در میان اهل سنت گروههای کلامی به تفسیری اعتنا می نمایند که منطبق بر رای کلامی آنها بوده باشد.

[/] [=&amp]4) در حوزه تاریخ برخی از کتب تاریخی به علت منبع مشترک بودن ترجمه شده اند که عبارتند از:

[/] [=&amp]1. تاریخ الطبری، الطبری،‌ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، 1375؛
[/] [=&amp]2. الطبقات الکبری، ابن سعد واقدی، محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات فرهنگ و تندیشه،1374؛
[/] [=&amp]3. الکامل، ابن اثیر، حالت-خلیلی،تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی،1371؛[/]
[=&amp]4. المغازی، الواقدی، محمود مهدوی دامغانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369؛
[/] [=&amp]5. السیرة النبویة، ابن هشام، سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات کتابچی، 1375؛
[/] [=&amp]6. دلائل النبوة، بیهقی، محمود مهدوی دامغانی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361؛
[/] [=&amp]7. تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون، عبدالمحمد آیتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363؛
[/] [=&amp]8. فتوح البلدان،بلاذری، محمد توکل، تهران،نشر نقره، 1337؛
[/] [=&amp]9. البدء و التاریخ،‌مطهر بن طاهر المقدسی، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، 1374؛[/]
[=&amp] 10. الامامة والسیاسة، ابن قتیبة، ترجمه ی : ناصر طباطبایی، تهران، ققنووس، 1380؛
[/] [=&amp]11. مروج الذهب، مسعودی، ابوالقاسم پاینده،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374؛[=&amp][1][/][/]
[=&amp]12. تاریخ یعقوبی، یعقوبی، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1371؛[/] [=&amp]

موفق باشید.[/]


[/HR] [=&amp][=&amp][1][/][/][=&amp] .البته در اینکه دو نفر اخیر سنی بوده باشند محل خلاف است، اما هر دو مورد اعتماد اهل سنت می باشند.[/]

صدرا;538562 نوشت:
با سلام و عرض ادب

1) در حوزه ی کتب اصلی حدیثی اهل سنت، بجز کتاب صحیح بخاری که توسط آقای «عبدالعلی نوراحراری افغانی» ترجمه شده( بیش از نصف کتاب ترجمه شده)، بقیه ی کتب به شکل گزیده ترجمه شده اند؛ لذا ما کتاب حدیثی کاملی از مصادر اهل سنت که به زبان فارسی ترجمه شده باشد فعلا نداریم.

2) در حوزه فقه نیز کتاب فقهی مستدلی که به زبان فارسی باشد موجود نمی باشد؛ زیرا که مخاطب این کتب طلاب علوم دینی می باشند که همه ی دروس آنها نیز به زبان عربی است. بله برخی از کتب فتاوای به زبان فارسی می باشد که برای عموم مردم به نگارش در آمده است، همچون کتاب محمود الفتاوی، تالیف مفتی خدا نظر طوقی پور که در فقه حنفی می باشد.

3) در حوزه تفسیر نیز تفاسیر اصلی اهل سنت به زبان عربی می باشند؛ بجز تفاسیری که اصل نگارش آنها به زبان فارسی بوده است همچون تفسیر «سور آبادی»؛ البته برخی از تفاسیر معاصرین همچون تفسیر «فی ظلال القرآن»، تالیف سید قطب، ترجمه شده اند، که البته این کتب اعتبار وافری در نزد اکثر اهل سنت نخواهند داشت؛ زیرا در مباحث تفسیری به علت وجود اختلاف کلامی در میان اهل سنت گروههای کلامی به تفسیری اعتنا می نمایند که منطبق بر رای کلامی آنها بوده باشد.

4) در حوزه تاریخ برخی از کتب تاریخی به علت منبع مشترک بودن ترجمه شده اند که عبارتند از:

1. تاریخ الطبری، الطبری،‌ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، 1375؛
2. الطبقات الکبری، ابن سعد واقدی، محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات فرهنگ و تندیشه،1374؛
3. الکامل، ابن اثیر، حالت-خلیلی،تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی،1371؛
4. المغازی، الواقدی، محمود مهدوی دامغانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369؛
5. السیرة النبویة، ابن هشام، سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات کتابچی، 1375؛
6. دلائل النبوة، بیهقی، محمود مهدوی دامغانی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361؛
7. تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون، عبدالمحمد آیتی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363؛
8. فتوح البلدان،بلاذری، محمد توکل، تهران،نشر نقره، 1337؛
9. البدء و التاریخ،‌مطهر بن طاهر المقدسی، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، 1374؛
10. الامامة والسیاسة، ابن قتیبة، ترجمه ی : ناصر طباطبایی، تهران، ققنووس، 1380؛
11. مروج الذهب، مسعودی، ابوالقاسم پاینده،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1374؛[1]
12. تاریخ یعقوبی، یعقوبی، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1371؛

موفق باشید.


[/HR] [1] .البته در اینکه دو نفر اخیر سنی بوده باشند محل خلاف است، اما هر دو مورد اعتماد اهل سنت می باشند.

بسمه تعالی برادر گرامی سلام علیکم از لطف شما ممنونم فقط درباره آن کتبی که به صورت گزیده ترجمه شده اند لطفا نام آنها و مترجمشان وانتشاراتشان را بگویید (در ضمن کتاب صحیح بخاری چاپ 7 جلدی انتشارات شیخ الاسلام احمد جام را دارم آیا این ترجمه کل صحیح بخاری است؟)با تشکر

سلام
از کتاب علامه محمدجواد مغنیه ترجمه‌ای با عنوان «ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ذاه‍ب‌ پ‍ن‍ج‍‌گ‍ان‍ه‌: ج‍ع‍ف‍ری‌ - ح‍ن‍ف‍ی‌ - م‍ال‍ک‍ی‌ - ش‍اف‍ع‍ی‌ - ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌» و به قلم کاظم پورجوادی منتشر شده است.

موضوع قفل شده است