جمع بندی تایید یا عدم تایید انجام برخی کارها برای خدا و اهل بیت (علیهم السلام)

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تایید یا عدم تایید انجام برخی کارها برای خدا و اهل بیت (علیهم السلام)

با سلام سوال من در مورد صحت و تایید و یا احیانا عدم تایید نوعی کار برای خدا و اهل بیت علیهم السلام است. تعدادی افراد جوان و دلسوز مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند که بدون داشتن هیچ پشتوانه مالی و یا کانون مرکزی، برای اهل بیت و خدا کار فرهنگی میکنند به این صورت که مثلا برای آشنایی جوانها و نوجوانها با اهل بیت علیهم السلام آنها را به صورت اردوی ارزان و با سوبسید به مشهد می برند و در طول مسیر و اقامت کارهای فرهنگی و آشنایی با معارف اهل بیت علیهم السلام انجام میدهند و یا هیئت راه می اندازند و در آنجا هم هزینه های زیادی میکنند ، ولی مسئله اینجاست که این افراد خودشان هیچ پشتوانه مادی ای ندارند و تمام هزینه ها به صورت درخواست از مردم می باشد و عمدتا هم برای تامین این مبالغ با مشکل مواجه می شوند و به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و طرف هم یا از روی میل یا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردد. سوال من اینجاست که آیا اینگونه تامین مخارج این فعالیت ها صحیح است هم از این نظر که "به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و همچنین افراد هم معمولا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردند. و سوال دیگر اینکه آیا بر این افرادی که زمینه ها و ظرفیت های مادی اینطور کارهای فرهنگی را ندارند اصولا بدین صورت کار برای اهل بیت استحبابی دارد یا خیر؟ با سپاس فراوان.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نسیم رحمت

hosain.nor;948139 نوشت:
سوال من در مورد صحت و تایید و یا احیانا عدم تایید نوعی کار برای خدا و اهل بیت علیهم السلام است.
تعدادی افراد جوان و دلسوز مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند که بدون داشتن هیچ پشتوانه مالی و یا کانون مرکزی، برای اهل بیت و خدا کار فرهنگی میکنند به این صورت که مثلا برای آشنایی جوانها و نوجوانها با اهل بیت علیهم السلام آنها را به صورت اردوی ارزان و با سوبسید به مشهد می برند و در طول مسیر و اقامت کارهای فرهنگی و آشنایی با معارف اهل بیت علیهم السلام انجام میدهند و یا هیئت راه می اندازند و در آنجا هم هزینه های زیادی میکنند ، ولی مسئله اینجاست که این افراد خودشان هیچ پشتوانه مادی ای ندارند و تمام هزینه ها به صورت درخواست از مردم می باشد و عمدتا هم برای تامین این مبالغ با مشکل مواجه می شوند و به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و طرف هم یا از روی میل یا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردد.
سوال من اینجاست که آیا اینگونه تامین مخارج این فعالیت ها صحیح است هم از این نظر که "به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و همچنین افراد هم معمولا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردند. و سوال دیگر اینکه آیا بر این افرادی که زمینه ها و ظرفیت های مادی اینطور کارهای فرهنگی را ندارند اصولا بدین صورت کار برای اهل بیت استحبابی دارد یا خیر؟
با سپاس فراوان.

این گونه موارد متفاوت هستند.
برخی ازاین موارد لازم و ضرروی هست و برخی نه لازم نیست. برخی رو میشه از خود متقاضیان گرفت مثل هزینه اردوی مشهد و برخی رو نمیشه.
نمیشه به طور مطلق گفت این فعالیت ها باید باشند و یا نباید باشند.
محیط و زمان و مکان را باید سنجید و بعد قضاوت کرد
. یه جاهایی این گونه فعالیت ها حکم وجوب را پیدا می کندو یه جاهایی حتی حرام.
البته این دوستان می توانند شیوه های دیگری رو هم انتخاب کنند که نیازی به این همه رو زدن هم نباشد.
از طرف دیگر اگر کسی به خاطر رودربایستی مجبور به پرداخت وجهی کنند از نظر اخلاقی که اصلا درست نیست اما از نظر شرعی هم باید حکمش را بپرسند.

به نظرم این جور پول جمع کردن ها کوچیک کردن نیست. هرچند نباید به صورت گدایی باشه .

جمع بندی

پرسش:
تعدادی افراد جوان و دلسوز مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند که بدون داشتن هیچ پشتوانه مالی و یا کانون مرکزی، برای اهل بیت و خدا کار فرهنگی میکنند به این صورت که مثلا برای آشنایی جوانها و نوجوانها با اهل بیت علیهم السلام آنها را به صورت اردوی ارزان و با سوبسید به مشهد می برند و در طول مسیر و اقامت کارهای فرهنگی و آشنایی با معارف اهل بیت علیهم السلام انجام میدهند و یا هیئت راه می اندازند و در آنجا هم هزینه های زیادی میکنند ، ولی مسئله اینجاست که این افراد خودشان هیچ پشتوانه مادی ای ندارند و تمام هزینه ها به صورت درخواست از مردم می باشد و عمدتا هم برای تامین این مبالغ با مشکل مواجه می شوند و به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و طرف هم یا از روی میل یا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردد.
سوال من اینجاست که آیا اینگونه تامین مخارج این فعالیت ها صحیح است هم از این نظر که "به این و آن رو میزنند و خود را کوچک می کنند درخواست و خواهش میکنند و همچنین افراد هم معمولا در رودربایستی مبلغی را متقبل میگردند. و سوال دیگر اینکه آیا بر این افرادی که زمینه ها و ظرفیت های مادی اینطور کارهای فرهنگی را ندارند اصولا بدین صورت کار برای اهل بیت استحبابی دارد یا خیر؟

پاسخ:
این گونه موارد متفاوت هستند.
برخی ازاین موارد لازم و ضرروی هست و برخی نه لازم نیست. برخی رو میشه از خود متقاضیان گرفت مثل هزینه اردوی مشهد و برخی رو نمی شود..
نمیشه به طور مطلق گفت این فعالیت ها باید باشند و یا نباید باشند.
محیط و زمان و مکان را باید سنجید و بعد قضاوت کرد. یک جاهایی این گونه فعالیت ها حکم وجوب را پیدا می کندو یک جاهایی حتی حرام.
البته این دوستان می توانند شیوه های دیگری رو هم انتخاب کنند که نیازی به این همه رو زدن هم نباشد.
از طرف دیگر اگر کسی به خاطر رودربایستی مجبور به پرداخت وجهی کنند از نظر اخلاقی که اصلا درست نیست اما از نظر شرعی هم باید حکمش را بپرسند.

 

موضوع قفل شده است