تایپ آیات قرآن

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
تایپ آیات قرآن

کسی که آیات قرآن را تایپ می کند آیا باید با وضو باشد؟
همه مراجع: لازم نیست.
عروه الوثقی، ج1،م 11، غایات الوضو.