تاپیک های شش ماهه دوم سال 95 - انجمن مشاوره و تربیت -

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تاپیک های شش ماهه دوم سال 95 - انجمن مشاوره و تربیت -

سلام

گزارش مهر ماه 95 مربوط به کل بخش های مشاوره و تربیت در اینجا گزارش شده است.

به نام خدا

با سلام
گزارش آبان 95 به شرح زیر تقدیم می گردد:


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
فضای مجازی آبان 95=(تعداد تاپیک 1)

فضای مجازی
نداشت

مزایا و آسیب های سایبری


آینه عبرت

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخشازدواجآبان 95= (2 تاپیک)


ازدواج
نداشت

فلسفه ازدواج

نداشتمراحل ازدواج
نداشتملاک های انتخاب همسر

سایر موارد

نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
خانواده آبان 95=(5تاپیک)


خانواده
نداشت


اخلاق و وظایف همسران
نداشت

مهارت های همسرداری
نداشت


مهارت های فرزندپروری


آسیب شناسی و آسیب زدایی

سایر موارد

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش جوانان و نوجوانان آبان 95 =(2 تاپیک)

جوانان و نوجوانان
نداشت


ویژگی های دوران نوجوانی
نداشت

مدیریت غریزه جنسی

نداشت

روابط دختر و پسر
ارتباط نا خواسته با نامحرم


تهاجم فرهنگی

نداشت

سایر موارد
میخوام به خدا نزدیک شم و لذت ببرم


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش بانوان آبان 95=(2 تاپیک)

بانوان
نداشت

مهارت های زنانه

نداشت

تفاوت های جنسی

نداشت


اشتغال و تحصیل
نداشت


حقوق زنان
پشت پردهء دفاع از حقوق زنان در اروپا

آیا پرداخت نفقه برای اکثر مردان تلخ است؟!


عفاف و حجاب

نداشت


سایر موارد
نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش تحصیل آبان 95= (2 تاپیک)

تحصیل
نداشت

موفقیت و موانع
نداشت

مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه)
بعد از قبولی در دانشگاه، دیگه انگیزه ندارم


سایر مواردگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مشکلات و اختلالات روانی آبان 95=(2 تاپیک)

مشکلات و اختلالات روانی


وسواس

اضطراب
نداشت

افسردگی

نداشت


سوء ظن
نداشت


خشم

نداشت

سایر موارد
نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مهارت های زندگی آبان 95=(2 تاپیک)

مهارت های زندگی
نداشت


خودشناسی
نداشت

اعتماد بنفس

نداشت

حل مساله
نداشت


جرات ورزی

نداشت


داستان کوتاه
نداشت


سایر موارد

مجموع تاپیک های ایجاد شده 18 مورد بوده است.* گزارش بخش دین و روان شناسی در پست شماره 1 همین تاپیک آمده است.

به نام خدا

با سلام
گزارش آذر 95 به شرح زیر تقدیم می گردد:


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
فضای مجازی آذر 95=(تعداد تاپیک 3)

فضای مجازی


مزایا و آسیب های سایبریبینش افزایی
نداشت

آینه عبرت
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخشازدواج آذر 95= (6 تاپیک)


ازدواج
نداشت

فلسفه ازدواج

نداشتمراحل ازدواج

ملاک های انتخاب همسر


سایر موارد

مشکل در تشخیص ارگاسم


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
خانواده آذر 95=(1تاپیک)


خانواده
نداشت


اخلاق و وظایف همسران
نداشت

مهارت های همسرداری
نداشت


مهارت های فرزندپروری
نداشتآسیب شناسی و آسیب زدایی
نداشتسایر موارد

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش جوانان و نوجوانان آذر 95 =(2 تاپیک)

جوانان و نوجوانان

ویژگی های دوران نوجوانی
نداشت

مدیریت غریزه جنسی

نداشت

روابط دختر و پسر
حاج آقا!؟ ببخشید سوال داشتم........دیالوگ های همیشه تکرار جامعه و حاج آقا با هم (محرم و نامحرم)

ترسناک ترین موجود عالم چیست؟؟


تهاجم فرهنگی

نداشت

سایر موارد
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش بانوان آذر 95=(4 تاپیک)

بانوان
نداشت

مهارت های زنانه

نداشت

تفاوت های جنسی


اشتغال و تحصیل
نداشت


حقوق زنان
نداشت


عفاف و حجاب


سایر موارد
نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش تحصیل آذر 95= (4 تاپیک)

تحصیل
نداشت

موفقیت و موانع
نداشت

مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه)
شبهه در مورد شهریه طلاب و شغل روحانيون (آيا ارتزاق از دين است يا ؟)

بر سر دوراهی بین شروع از نو و ادامه گیر کرده ام! انصراف بدم یا ادامه!؟

نرم افزار دروس حوزه علمیه


سایر مواردگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مشکلات و اختلالات روانی آذر 95=(3 تاپیک)

مشکلات و اختلالات روانی
نداشت


وسواس

اضطراب
نداشت

افسردگی

نداشت


سوء ظن
نداشت


خشم

نداشت


سایر موارد


مجموع تاپیک های ایجاد شده 23 مورد بوده است.


[=arial]گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش دین و روانشناسی

6 آذر 95

آیا بیماری وسواس نوعی گناه است ؟

.
.
.
.
18 آذر

سیر مطالعاتی روانشناسی
به نام خدا

با سلام
گزارش دی 95 به شرح زیر تقدیم می گردد:


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
فضای مجازی دی 95=(تعداد تاپیک 2)

فضای مجازی


مزایا و آسیب های سایبری

نداشت

بینش افزایی
نداشت


آینه عبرت
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخشازدواج دی 95= (5 تاپیک)


ازدواج
نداشت

فلسفه ازدواج

نداشتمراحل ازدواج
نداشتملاک های انتخاب همسر


سایر موارد
نداشت


مسائل زناشویی


پوشش بدن در هنگام رابطه با همسرگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
خانواده دی 95=(8تاپیک)


خانواده
نداشت


اخلاق و وظایف همسران
نداشت

مهارت های همسرداری


مهارت های فرزندپروری


آسیب شناسی و آسیب زدایی

سایر موارد
نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش جوانان و نوجوانان دی 95 =(11 تاپیک)

جوانان و نوجوانان
نداشتویژگی های دوران نوجوانی
آیا این رفتارها برای نوجوانان و جوانان طبیعی است؟


مدیریت غریزه جنسی

با این شهوت سرکش ، تکلیف من چیه!؟

کنترل غریزه جنسی با رژیم غذایی

خودارضایی و ضعف اراده

چگونه می توان در خود احتلام ایجاد کرد؟

آیا من رستگار نخواهم شد؟!


روابط دختر و پسر
خواستگارم نسبت به من سرد شده!

احساس گناه به خاطر یک تصمیم


تهاجم فرهنگی

نداشت

سایر موارد
;) متن کتاب لــبخندها و دلــخندها Wink همسرگزینی

جواب به سئوالات دختر نوجوان

اشكال يك بچه آخوند به بركت داشتن زندگي و شهريه طلبگي


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش بانوان دی 95=(0 تاپیک)

بانوان
نداشت

مهارت های زنانه

نداشت

تفاوت های جنسی

نداشت


اشتغال و تحصیل
نداشت


حقوق زنان
نداشت


عفاف و حجاب

نداشتسایر موارد
نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش تحصیل دی 95= (3 تاپیک)

تحصیل
چرا باید زبان فارسی را حفظ کنیم؟

موفقیت و موانع
نداشت

مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه)
تردید در انتخاب صراط خدمت به خلق و خود

مستعد بودن برای طلبگیسایر موارد

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مشکلات و اختلالات روانی دی 95=(6 تاپیک)

مشکلات و اختلالات روانی


وسواس

اضطراب
از ترس و اضطراب دارم داغون میشم

ترس و اضطراب و خوف


افسردگی

نداشت


سوء ظن


خشم

نداشت


سایر موارد
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش دین و روان شناسی دی 95=( 2تاپیک)


اسباب و علل کج روی های اخلاقی و اعتقادی در افراد چیست؟

ما مذهبی ها چه جور ...


مجموع تاپیک های ایجاد شده 37 مورد بوده است.

به نام خدا

با سلام
گزارش بهمن 95 به شرح زیر تقدیم می گردد:


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
فضای مجازی بهمن 95=(تعداد تاپیک 0)

فضای مجازی
نداشت


مزایا و آسیب های سایبری
نداشت

بینش افزایی
نداشت


آینه عبرت
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخشازدواج بهمن 95= (12 تاپیک)


ازدواج
نداشت

فلسفه ازدواج

نداشتمراحل ازدواج

ملاک های انتخاب همسر


سایر موارد

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
خانواده بهمن 95=(3 تاپیک)


خانواده
نداشت


اخلاق و وظایف همسران
نداشت

مهارت های همسرداری
نداشت


مهارت های فرزندپروری


آسیب شناسی و آسیب زدایی

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش جوانان و نوجوانان بهمن 95 =(2 تاپیک)

جوانان و نوجوانان
نداشتویژگی های دوران نوجوانی
نداشت


مدیریت غریزه جنسی

نداشت


روابط دختر و پسر
حدود ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

همه ی زندگی ام شده یه طلبه


تهاجم فرهنگی

نداشت

سایر موارد
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش بانوان بهمن 95=(0 تاپیک)

بانوان
نداشت

مهارت های زنانه

نداشت

تفاوت های جنسی

نداشت


اشتغال و تحصیل
نداشت


حقوق زنان
نداشت


عفاف و حجاب

نداشتسایر موارد
نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش تحصیل بهمن 95= (4 تاپیک)

تحصیل
نداشت

موفقیت و موانع

آهنگ سفر1 (ضرورت برنامه ریزی)

آهنگ سفر 2 (اصول برنامه ریزی)


مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه)
مشاوره برای انتخاب رشته ریاضی فیزیک

شغل پرستاری؛ تاثیر در آینده


سایر موارد

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مشکلات و اختلالات روانی بهمن 95=(1 تاپیک)

مشکلات و اختلالات روانی
نداشت


وسواس
نداشت


اضطراب
نداشت

افسردگی

سوء ظن
نداشت


خشم

نداشت


سایر موارد
نداشت


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش دین و روان شناسی بهمن 95=( 3تاپیک)


زندگی در کشور خارجی و نجاست
[h=1]از نظر اسلام اعتیاد بیماری است یا جرم؟[/h][h=1]از کوره در رفته ام!!![/h]


مجموع تاپیک های ایجاد شده 25 مورد بوده است.

به نام خدا

با سلام
گزارش اسفند 95 به شرح زیر تقدیم می گردد:


گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
فضای مجازی اسفند 95=(تعداد تاپیک 0)

فضای مجازی

نداشت
مزایا و آسیب های سایبری

نداشتبینش افزایی
نداشتآینه عبرت

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش
خانواده اسفند 95=(5 تاپیک)


خانواده
نداشت


اخلاق و وظایف همسران
نداشت

مهارت های همسرداری
نداشت


مهارت های فرزندپروری

آسیب شناسی و آسیب زدایی

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش جوانان و نوجوانان اسفند 95 =( 4 تاپیک)

جوانان و نوجوانان
نداشتویژگی های دوران نوجوانی
گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش بانوان اسفند 95=(2 تاپیک)

بانوان
نداشت

مهارت های زنانه

نداشت

تفاوت های جنسی

نداشت


اشتغال و تحصیل
حقوق زنان
نداشت


عفاف و حجاب

چادر اجباری


سایر موارد


نداشت

گزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش تحصیل اسفند 95= (2 تاپیک)

تحصیل
نداشت

موفقیت و موانع

نداشت


مشاوره تحصیلی (حوزه و دانشگاه)


انتقاد به دروس حوزوی


سایر موارد

نداشتگزارش ماهانه مشاوره و تربیت بخش مشکلات و اختلالات روانی اسفند 95=( 1 تاپیک)

مشکلات و اختلالات روانی
نداشت


وسواس
نداشت


اضطراب
نداشت

افسردگی
نداشت


سوء ظن
نداشت


خشم

نداشت


سایر موارد


مجموع تاپیک های ایجاد شده 16 مورد بوده است.

موضوع قفل شده است