بیانات حضرت امام خمینی (ره) با موضوع «امام زمان (عج) آخرین ذخیره الهی»

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
بیانات حضرت امام خمینی (ره) با موضوع «امام زمان (عج) آخرین ذخیره الهی»

بیانات حضرت امام خمینی (ره) با موضوع « امام زمان (عج) آخرین ذخیره الهی »
سلامتی امام زمان (عج) و امام خامنه ای صلوات:Gol: