به بهانه ميلاد پيامبر صلي الله عليه واله. جالب وخواندني

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
به بهانه ميلاد پيامبر صلي الله عليه واله. جالب وخواندني

وقتی که ابولهب ازدنیا رفت برادرش عباس بعد از یکسال اورادرخواب دیدوپرسید حالت چطور است ؟
ابولهب گفت ((درآتش دوزخ هستم ولي در (هر شب دوشنبه يادرهرشب دوبار)برعذاب من تخفيف داده مي شودوازبين دوانگشت شست واشاره دستم آب مي مکم واين تخفيف به خاطر آن است که ثويبه رابه مژدگاني اينکه به من بشارت تولد محمد صلي الله عليه وآله وسلم راداد آزاد کردم واوآن حضرت راشير داد))
مورخ معروف ابن جوزي مي گويدوقتي که چنين تخفيفي براي ابولهب که آيات قران در مزمت اونازل شده داده شود آيا در آتش است آن کسي که در شب ولادت پيامبر شاد وخوشحال باشد ،بنا براين روايت درمورد مسلمان يکتا پرستي که از امت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم است وشب وروز ولادت آن حضرت جشن مي گيردوانفاق مي کند وشيريني وغذا به مردم مي دهد بايد پاداشهاي بسيار در نظر گرفت .....
درادامه شيخ عباس مي فرمايد: واز اموري که تجربه شده است اينکه شادي کردن وگرامي داشتن شب وروز ولادت پيامبر صلي الله عليه واله وسلم موجب بيمه شدن از حوادث تلخ در آن سال مي گردد ومژده اي براي بر آمدن آرزو ها ووصول به اهداف است خداوند ما وشما رابراي انجام کارهاي نيک موفق بداردوبراي انجام سنتهاي نيک ياري کند که او ماراکافي بوده واو نيکو نگهباني است
:Gol::Gol:به نقل از کتاب کحل البصر عالم فرزانه شيخ عباس قمي :Gol::Gol: