بعد از زايمان خانم، از کي روز دهم حساب مي شود؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بعد از زايمان خانم، از کي روز دهم حساب مي شود؟

[=&quot]بعد از زايمان خانم از کي روز دهم حساب مي شود؟رهبری[/]

برچسب: 

با نام و یاد دوست






کارشناس بحث: استاد نور

محدثه83;825518 نوشت:
بعد از زايمان خانم از کي روز دهم حساب مي شود؟رهبری

با سلام و عرض ادب

محاسبه شمارش روزهای نفاس مانند روزهای حیض است درمحاسبه روزهای حیض ونفاس اگر خانم در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب خون ببیند تا فردا همان ساعت یک روز محسوب می شود مثلا اگر ساعت ده صبح روز شنبه خون ببیند یازایمان کند تاده صبح روز یکشنبه یک روز شمارش می شود ولی اگر درفاصله اذان مغرب تا اذان صبح باشد از اذان صبح فردا تا اذان مغرب یک روز محسوب می شود مثلا اگر شب شنبه خون دید از اذان صبح یکشنبه تا اذان مغرب یکشنبه یک روز است.

رساله امام خمینی، م440 و استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

نور;825851 نوشت:
با سلام و عرض ادب

محاسبه شمارش روزهای نفاس مانند روزهای حیض است درمحاسبه روزهای حیض ونفاس اگر خانم در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب خون ببیند تا فردا همان ساعت یک روز محسوب می شود مثلا اگر ساعت ده صبح روز شنبه خون ببیند یازایمان کند تاده صبح روز یکشنبه یک روز شمارش می شود ولی اگر درفاصله اذان مغرب تا اذان صبح باشد از اذان صبح فردا تا اذان مغرب یک روز محسوب می شود مثلا اگر شب شنبه خون دید از اذان صبح یکشنبه تا اذان مغرب یکشنبه یک روز است.

رساله امام خمینی، م440 و استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

ممنون از پاسختان

موضوع قفل شده است