برگرداندن مال دزدی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برگرداندن مال دزدی

با عرض سلام... اگر از یک فردی پول یا شی ای دزدیده باشیم و الان در پی برگرداندن آن باشیم، باید همان مقدار پول یا شی برگردانده شود یا باید به نرخ روز حساب کنیم؟ سوال در حالتی است که می خواهیم طرف از این قضیه خبردار نشود و امکان مصالحه وجود ندارد... مرجع: امام خامنه ای

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

neda22;949481 نوشت:
با عرض سلام... اگر از یک فردی پول یا شی ای دزدیده باشیم و الان در پی برگرداندن آن باشیم، باید همان مقدار پول یا شی برگردانده شود یا باید به نرخ روز حساب کنیم؟ سوال در حالتی است که می خواهیم طرف از این قضیه خبردار نشود و امکان مصالحه وجود ندارد... مرجع: امام خامنه ای

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر ارزش پول تغییر قابل توجه ای نموده است، باید بنا بر احتیاط واجب مصالحه شود، و اگر نمی خواهید مصالحه کنید مقدار بیشتر را که احتمال می دهید، پرداخت بنماید.
و اگر جنس بوده در صورتی که عین آن باقی است باید عینش برگردانده شود.
و اگر جنسی بوده که از بین رفته باید بفرمایید از چه نوعی بوده، در بعضی موارد عینش را باید بدهید، و در بعضی موارد قیمتش را باید بدهید.

موضوع قفل شده است