برداشتن پول از صندوق صدقات خانه خودمان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برداشتن پول از صندوق صدقات خانه خودمان

سلام ببخشید یه سوالی داشتم
آیا میشه از صندوق صدقات خونمون پول برداریم بدیم به پدر مادر مون؟
آیا اجازه شوهر هم لازمه در این کار ؟
در ضمن صندوق صدقه مربوط به هیچ موسسه ای نیست خودمون داخل نایلون جمع میکنیم

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام ببخشید یه سوالی داشتم
آیا میشه از صندوق صدقات خونه پول برداریم بدهیم به پدر مادر  ؟
آیا اجازه شوهر هم لازمه در این کار ؟ در ضمن صندوق صدقه مربوط به هیچ موسسه ای نیست خودمون جمع می کنیم

 با سلام وتشکر از ارتباط شما

 در صورتی که صدقات در صندوق نهادها  و موسسات نباشد و شخصی نگهداری می شوند ، برداشتن از آنها و کمک به فقرا ایراد ندارد

 کمک کردن از صدقات مستحبی  به والدین فقیر ایرادی ندارد ولی اگر صدقات از اموال شوهر هستند از ایشان اجازه گرفته  شود و لازم نیست که بگویید به چه کسی کمک می کنید همین که بگویید به فقیر می دهید کفایت می کند .