برداشتن طلبم از اموال فرد بدهکار

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برداشتن طلبم از اموال فرد بدهکار
ببخشید بنده مدتی برای یک کارفرما کار میکردم که پس از چند ماه کار کردن پول منو نداده حال اگر من از کارگاه وسیله بجای طلبم بدون اجازه کارفما بردام جایز هست؟ مقلد آقای مکارم شیرازی هستم
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
رسانه said in برداشتن طلبم از اموال فرد بدهکار
ببخشید بنده مدتی برای یک کارفرما کار می کردم که پس از چند ماه کار کردن پول من را نداده حال اگر من از کارگاه وسیله بجای طلبم بدون اجازه کارفرما بردارم جایز هست؟ مقلد آقای مکارم شیرازی هستم
 با سلام وتشکر از ارتباط شما  شما باید به کارفرما اطلاع دهید و طلب و حق خود را از او بخواهید (شاید با گفتن و اصرار شما بدهیش را بپردازد) اگر به او اطلاع دادید و طلب خود را بیان کردید و او با داشتن توانایی مالی از پرداخت طلب شما خودداری کند با اجازه از دفتر مرجع تقلیدتان می توانید از اموالش تقاص کنید   استفتائات آیت الله مکارم
موضوع قفل شده است