برخورد دیگران در حال قرائت نماز

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برخورد دیگران در حال قرائت نماز

شخصی که حین قراءت اذکار است وافراد دیگر با برخورد کنند این کار چندین بار اتفاق بیفتد نماز این شخص صحیح است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم:

اذکار نماز باید درحال آرامش بدن گفته شود واگر در حال حرکت باشد صحیح نیست و باید دوباره در حال آرامش ذکر را تکرار کند.

موقعی که انسان در نماز میخواهد کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف است یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید، ولی «بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَاَقْعُدُ» را باید در حال برخاستن بگوید، و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید بی‌حرکت باشد. بلکه احتیاط واجب آن است که در موقع گفتن ذکرهای مستحبّی نماز، باید بدنش آرام باشد.

 اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید، مثلاً موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید، چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور دادهاند بگوید، باید نماز را دوباره بخواند. و اگر به این قصد نگوید بلکه بخواهد ذکری گفته باشد، نماز صحیح است.

 

توضیح المسائل مساله966

سلام صحیح نیست یعنی نماز باطل است؟

سلام صحیح نیست یعنی نماز باطل است؟

سلام علیکم

 درصورتی که عمدا دوباره ذکر یاقرائت رادر حال آرامش نگوید نماز صحیح نیست

سلام خداقوت

تو قطار درحال حرکت میشه نماز خوند?

اگه خیر،چجوری نماز واجبمون رو ادا کنیم? رهبر

سلام خداقوت

تو قطار درحال حرکت میشه نماز خوند?

اگه خیر،چجوری نماز واجبمون رو ادا کنیم? رهبر

سلام علیکم:

اگر تا آخر وقت نماز ازقطار خارج میشوید وزمان برای خواندن نماز است باید صبرکنید وبعداز پیاده شدن نماز بخوانید.

يكي از شرايط مكان نماز گزار بي حركت بودن ان است لذا نماز خواندن در اتومبيل و قطار وهواپيما ومانند اينها ،وقتي ايستاده اند ،با رعايت شرايط نماز مانعي ندارد واگر در حال حركت سبب تكان خوردن بدن بشود ،مثلا لرزش زياد داشته باشد ،صحيح نيست ولي اگر انسان ناچار شود در ان حال نماز بخواند ،مثلا اگر بخواهد صبر كند تا در هنگام توقف نماز بخواند وقت مي گذرد و نماز قضا مي شود بايد نماز در همان حال بخواند ولي ساير شرايط نماز را در حد امكان مراعات كند يعني اينگونه عمل كند :
1-براي نماز وضو بگيريد واگر نتواند وضو بگيرد تيمم كند .
2-جهت قبله را مراعات كند ،پس اگر وسيله نقليه به سمت ديگر بگردد ،نماز گزار بايد به سمت قبله بگردد واگر روبه قبله بودن براي او اصلا امكان نداشت مگر در تكبيره الاحرام به همين مقدار اكتفا كند واگربر اين مقدار هم قادر نبود نزديكترين نقطه به قبله راانتخاب كند .
3-اگر مي تواند بايد نماز را ايستاده بخواند واگر ممكن نباشد در حال نشسته نماز بخواند .
4-سجده را بر مهر با خاك و يا سنگ و....بخواند .
5-اگر برخي از شرايط نماز را نتواند رعايت كند ،بايد به هر نحو كه مي تواند نماز را بخواند .

سلام حکم نماز کسی که بعدازنمازبفهمدنمازش رابدون وضو خوانده(بچه اند)
 

سلام

کسی که در اواسط نماز یادش بیاید وضو ندارد اما قبل از نماز اطمینان داشته که وضو داردحکم نمازش چیست؟

سلام حکم نماز کسی که بعدازنمازبفهمدنمازش رابدون وضو خوانده(بچه اند)

سلام علیکم:

 در صورتی که مکلف بعد از نماز متوجه شود که وضو نداشته و بدون وضو نماز خوانده است نمازش صحیح نیست ،باید وضو بگیرد ونمازش را بخواند

 اگر بچه نابالغ باشد تکلیفی ندارد

سلام

کسی که در اواسط نماز یادش بیاید وضو ندارد اما قبل از نماز اطمینان داشته که وضو داردحکم نمازش چیست؟

 

سلام علیکم:

 تا زمانی که  یقین به باطل شدن وضویش نداشته باشد حکم وضو باقی است ومی تواند نماز بخواند و شک واحتمال در باطل شدن وضو اثری ندارد

 هر زمان که یقین داشته باشد یکی از مبطلات وضو سر زده است،برای خواندن نماز باید وضو بگیرد

سلام وتشکر.

لکن شک و احتمالی در فرض سوال وجود ندارد.

اگر در حین قرائت اذکار نماز چندین بار بعلت برخورد دیگران بدنم دچار حرکت شد نماز صحیح است؟

موضوع قفل شده است